Öka kunskapen om tjänstepensioner

Alecta arbetar för att stärka konsumenternas underläge på marknaden genom information och kunskapsöverföring i olika former.

Marknaden för tjänstepension är i grunden långt ifrån perfekt. Få andra marknader kännetecknas av ett så kraftigt kunskapsövertag för säljaren relativt köparen eller konsumenten.

Alectas pensionsekonom har en viktig roll som talesperson och opinionsbildare i konsumentfrågor. Alecta träffar regelbundet politiker och opinionsbildare, deltar i politikerveckan i Almedalen och har kontakter med media med målet att bilda opinion för ett starkare konsumentskydd. För att bidra till ökad kunskap om pensioner hos konsumenter deltar vi också i nätverket Gilla Din Ekonomi, ett utbildningssamarbete mellan myndigheter och finansbransch.

Ett exempel på något som kommer ur detta samarbete är projektet Pensionskunskap. Under ledning av vår pensionsekonom startar vi tillsammans med nätverket Gilla din Ekonomi och Högskolan Dalarna, Högskolan i Skövde och Högskolan Kristianstad en pilotutbildning om pensioner som ingår i högskolornas personalvetarprogram. Hittills har det nästan helt saknats utbildning om pensioner på personalvetar- och ekonomprogrammen på universitet och högskolor.

Dessutom producerar vi och lanserar varje år ett flertal rapporter som belyser viktiga aspekter ur ett konsumentperspektiv. Under flera år har budskapet om vikten av låga avgifter varit centralt i flera av Alectas rapporter. En annan linje som Alecta har drivit på senare tid är hur en tidig start av arbetslivet påverkar pensionen.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?