Swedbank: Penningtvättsfrågor utmanar bankernas legitimitet

Swedbanks husfasad

Alecta är fjärde största ägare i Swedbank och sitter även i valberedningen. Vår prioritet i hanteringen av Swedbank-ärendet var att säkerställa att banken, som i övrigt levererade ett fantastiskt resultat för verksamhetsåret 2018, återfick förtroendet

Den 20 februari 2019 sände SVT ett avsnitt av Uppdrag Granskning som behandlade penningtvätt inom Swedbank. Programmet pekade på att motsvarande 40 miljarder kronor i misstänkta transaktioner slussats genom banken.

Enligt uppgifter som framkom i media senare under våren, hade Swedbanks egna undersökningar visat att misstänkta transaktioner på ungefär det dubbla beloppet godkänts av banken.

Den mediala rapporteringen, och den efterföljande händelseutvecklingen, resulterade i att banken förlorade enorma värden i aktiekapital och, vad värre var, att bankens förtroende rasade i allmänhetens ögon. Alectas kunder drabbades på kort sikt av det minskade aktievärdet.

Återfå förtroendet bland kunder

Alecta är fjärde största ägare i Swedbank och sitter även i valberedningen. Vår prioritet i hanteringen av Swedbank-ärendet var att säkerställa att banken, som i övrigt levererade ett fantastiskt resultat för verksamhetsåret 2018, återfick förtroendet från sina kunder och tillsynsmyndigheter genom att agera tydligt och transparent, och därigenom säkra att värderingen återhämtade sig.

Händelserna under våren kulminerade på morgonen innan Swedbanks ordinarie årsstämma då fler av storägarna, däribland Alecta, beslutade sig för att inte bevilja vd Birgitte Bonnessen ansvarsfrihet. Det resulterade i att hon avgick med omedelbar verkan.

Intensiv period för alla

Misstankarna om penningtvätt i Swedbank föranledde en intensiv period med ett utökat antal möten och kontakter mellan företrädare hos både Alecta och Swedbank. Många fler personer involverades än vid den vanliga löpande dialogen med bolaget.

Alecta skickade även skriftliga önskemål till styrelsen om hur situationen skulle skötas framåt. Det viktigaste var att Swedbanks ledning och styrelse skulle agera transparent och samarbeta med berörda myndigheter till fullo, för att på snabbast möjliga sätt få fram information om exakt vad som hänt.

En starkare styrelse

Den pågående mediala stormen och de kontinuerliga nya uppgifter som framkom i media gjorde situationen komplicerad. I slutändan beslutade Lars Idermark att avgå och Swedbanks styrelse kallade till extra årsstämma. Göran Persson valdes till ny ordförande och styrelsen stärktes med ett flertal kunniga ledamöter.

LÄS MER

Climate Action 100 +
Sustainalytics Food Supply Chain Engagement
Gröna obligationer

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice