Branschgranskning om hållbarhet missar helheten

En färsk rapport om de svenska pensionsbolagens hållbarhetsarbete missar pensionsbolagens viktigaste hållbarhetsansvar – nämligen ett hållbart pensionssystem.

Vi välkomnar Söderberg & Partners hållbarhetsgranskning. Det är bra och viktigt med granskningar och jämförelser av hållbarhetsarbetet i vår bransch. Vi noterar dock bedömningen av vårt hållbarhetsarbete med förvåning.

Enligt vår bedömning missar granskningen vårt viktigaste hållbarhetsansvar – ett hållbart pensionssystem. Ett system som ger pensioner som pensionstagarna kan leva på nu och i framtiden, och som samtidigt ger stabila pensionsbolag som överlever finanskrascher. Därför har Alecta stort fokus på låga kostnader. Vi är det tredje mest kostnadseffektiva bolaget i vår bransch i världen, och eftersom vi är ägda av kunderna går allt överskott till våra kunder.

Vi tycker att det är viktigt att hållbarhet i ägarstyrningsarbetet lyfts.

Vårt valberedningsarbete ger resultat. Vi är stolta över att vi ser en ökad dynamik i styrelserna; de svenska bolag där vi suttit i valberedningen har nu 41 procent kvinnor i styrelsen i snitt.

Vi är ägare i välskötta bolag, vi väljer nämligen aktivt vart och ett av dem. I de 16 bolag där vi suttit med i valberedningen och fortfarande är ägare, visar en oberoende granskning från Sustainalytics att den klara majoriteten av dem hör till de absolut bästa företagen inom hållbarhet i sina respektive branscher internationellt sett.

Valberedningsarbetet har professionaliserats markant de senaste åren. Vi tror att vår bransch kan bli ännu bättre på att lyfta hållbarhet i ägarstyrningsarbetet, och vi tror också att mångfald i styrelsen bidrar till bättre långsiktighet och mer hållbara bolag.

Hållbara investeringar är den tredje viktiga beståndsdelen i ett hållbart pensionssystem, utöver bra pensioner och stabila pensionsbolag, och vi har ett ambitiöst och kraftfullt hållbarhetsarbete. Vi har dock valt en annan strategi än branschen, vilket sällan beaktas i standardiserade rankingar.

Vi har valt att bara investera i ca 100 bolag, och att förvalta dem i egen regi. Det innebär att vi är betydande ägare i alla våra innehav och att vi dessutom för en tät dialog med bolagen. Vår modell ger oss mycket god kunskap om och insikt i de bolag vi äger och betydande möjligheter att påverka. Alecta investerar aldrig i verksamheter med koppling till kontroversiella vapen eller med mer än 30 procent omsättning från kol. Vi är med i FN:s Global Compact och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Enligt Söderberg & Partners rapport är vi bland de största investerarna i gröna obligationer och vår investeringsportfölj har lägst koldioxidavtryck av alla undersökta bolag. En rapport från WWF i somras visade att Alecta var väl positionerade i våra investeringar sett utifrån tvågradersmålet för klimatet, med koppling till Parisavtalet.

Vi är övertygade om att finans-och försäkringsbranschen kan skapa största möjliga transparens för kunderna och största möjliga positiva påverkan på samhälle och miljö om bolagen agerar samstämmigt med gemensamt accepterade och väl förankrade standarder för rapportering och utvärdering. Därför är vår övergripande strategi att bidra och påverka för att utveckla och fördjupa gemensamma standarder.

Under året har Alecta deltagit och lett en arbetsgrupp inom SIDAs initiativ SISD, Swedish Investors for Sustainable Development och vår vd leder en arbetsgrupp inom EU:s High Level Expert Group for Sustainable Finance. Bägge dessa initiativ arbetar aktivt med att ta fram förslag och initiativ inom hållbarhetsområdet.

Med vårt långsiktiga perspektiv är det vår absoluta övertygelse att hållbara investeringar och bra avkastning inte är någon motsättning, utan snarare det motsatta. Vår unika förvaltningsmodell med aktiv förvaltning i egen regi av ett begränsat antal bolag ger betydande hållbarhetsfördelar. Vi är väl positionerade för att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete, som pensionsförvaltare, som ägare och som arbetsgivare.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice