En minut om Alecta

Här har vi samlat några korta fakta om vad som utmärker Alecta som pensionsbolag och arbetsgivare. Ge det en minut, så får du en bra bild av vilka vi är och vill vara.

Vi ägs av våra kunder.

Vi ägs av 35 000 företags­kunder och 2,6 miljoner privatkunder.

Vi är ett ömsesidigt bolag - det betyder att allt överskott går till våra kunder.

Vi jobbar enbart med tjänstepensioner genom jobbet.

Vi arbetar bara med kollektiv­avtalade tjänste­pensioner, framförallt med ITP som är de privatanställda tjänste­männens pensions­plan.

Vi säljer inga försäkringar aktivt.

Jämställdhet i siffror.

58 procent av Alectas medarbetare är kvinnor.

Av 43 chefer är 24 kvinnor.

Medelåldern i Alecta är 48 år. Och vi har varit anställda i genomsnitt 13 år.

Kvinnor lägger 35 timmar på kompetensutveckling, män 29 timmar per år.

Vi är totalt 315 med­arbetare och har vårt kontor på Regeringsgatan i Stockholm. 

Vi är förvalsbolag för ITP 1 och ITPK.

Både den som väljer Alecta, och den som inte gör något val för sin ITP 1 eller ITPK - får ett komplett för­säkrings­paket hos oss. Alecta är näm­ligen utsett till att vara det så kallade förvalsbolaget.

Vår pensionsprodukt heter Alecta Optimal Pension.

Vi har över 1 000 000 000 000 kronor i förvaltat kapital.

Alecta har cirka 1 120 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Vi placerar kapitalet så att pen­sion­erna ska fortsätta att växa, men också så att våra invester­ingar gör nytta för samhället och hjälper till att bygga en hållbar framtid.

Vi är stora både i Sverige och världen.

Vi är den tredje största ägaren och en av de största invester­arna på Stockholmsbörsen.

I Europa är vi det femte största pensionbolaget och bland världens pensionsbolag ligger vi på plats 27.

Vår aktieportfölj har lägst koldioxidavtryck i branschen.

Alectas klimatmål: Netto noll utsläpp till 2050.

Andel bolag i aktieportföljen som redovisar klimatavtryck: 77 procent.

Pensioner med lägst koldioxid­avtryck i branschen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice