Sustainalytics Food Supply Chain Engagement

Kvinna med kakaofrukter som symbol för projektet Sustainalytics Food Supply Chain Engagement

Syftet med projektet Sustainalytics Food Supply Chain Engagement är att stärka arbetet inom områden som arbetsrätt, barnarbete, levnadslön och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan hos bolag inom livsmedelskedjan.

Sustainalytics Food Supply Chain Engagement är ett treårigt initiativ där dialog hålls med knappt 20 bolag i livsmedelsindustrin och detaljhandeln. Alecta är engagerade i projektet både som finansiär och aktör, och projektet bedrivs i samarbete med Sustainalytics.

Syftet är att stärka arbetet inom områden som arbetsrätt, barnarbete, levnadslön och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan hos bolag inom livsmedelskedjan. Initiativet är ett resurseffektivt sätt för Alecta att föra dialog med de berörda bolagen.

Diskussioner som ger effekt

Genom finansiering och stöd från tolv stora investerare bidrar Sustainalytics med expertis inom mänskliga rättigheter, och med att föra påverkansdialoger. Initiativet ger verklig effekt i ett 20-tal bolags verksamheter.

Genom att delta på möten mellan initiativet och bolag, eller intresseorganisationer, stärks även vår egen kompetens inom området vilket kan användas i vår analys och dialoger med bolag i andra branscher – utmaningarna inom arbetsrätt, barnarbete, levnadslön och mänskliga rättigheter är universella.

Flera aktiviteter redan igång

Trots att initiativet endast varit igång under ett drygt år har ett flertal aktiviteter genomförts. Under de första 6 månaderna av 2019 har personliga dialogmöten genomförts med ett tiotal bolag samt 11 telefonmöten. Representanter från Alecta har deltagit i ett flertal av dem. Under sensommaren 2019 genomfördes en fältresa till Italien för en närmare granskning av jordbrukssektorn med fokus på tomatodling. Med på fältresan var en representant från Alecta, ett flertal investerare samt några av bolagen som initiativet för dialog med. Genom möten med lokala intresseorganisationer, myndigheter och inte minst arbetare på fälten kan vi skapa oss en uppfattning om de utmaningar som jordbrukssektorn står inför.

Policyer om mänskliga rättigheter på plats

Vi har redan under initiativets andra år sett tydliga förbättringar hos de bolag som det förs dialog med. Alla bolag har nu publika policyer om mänskliga rättigheter och ett flertal har processer på plats hur leverantörskedjan ska kontrolleras för eventuella brott mot arbetsrätt eller mänskliga rättigheter. Eftersom det är globala bolag med tusentals underleverantörer som berörs stärks hela branschen. 

För Alecta är det väldigt viktigt att de bolag vi är investerade i respekterar arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Dels är brott mot dessa i konflikt med internationella konventioner och Alectas ägarpolicy och helt i strid mot en långsiktigt uthållig affärsmodell. Dels finns det konkreta anseenderisker för bolag om det skulle framgå att de begår brott mot arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

En god bit på väg

Sammanfattningsvis ser vi en bredd i hur långt de bolag som ingår i initiativet kommit. Bolag som Unilever och Nestlé, där Alecta är aktieägare, har enligt Sustainalytics kommit långt vad gäller arbetet med mänskliga rättigheter och livslön, medan andra har längre väg att vandra.

LÄS MER

Climate Action 100 +
Swedbank: Penningtvättsfrågor utmanar bankernas legitimitet
Gröna obligationer

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice