Andel sjukfall i Alecta 2009 och fram till idag

Från 2009 och fram till idag har andelen sjuka tjänstemän totalt sjunkit. Andel beräknas i procent av hela beståndet av sjukförsäkrade i Alecta. Vi ser att andelen kvinnor med sjukpenning är betydligt högre än för män och totalt ligger nu kvinnors sjukfall på den nivå som männen hade 2009. Vi kan också konstatera att det är en högre andel tjänstemän med lön under 7,5 inkomstbasbelopp som är sjuka.

Diagrammet visar hur många av Alectas försäkrade som fått ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom och som har ett sjukpensionsbeslut i Alecta. Du ser den totala andelen sjuka och hur många av dem som fått sjukpenning respektive sjukersättning från Försäkringskassan.

Du kan välja att titta på uppdelning män och kvinnor som omfattas av sjukförsäkringen. Du kan även välja att titta på olika ålders- och löneintervall.

Tänk på att det är andel i procent av beståndet med sjukförsäkring i Alecta.

Ett stort antal företag inom Vård och utbildning bytte per mars 2023 avtalsområde och lämnade ITP. De personer som vid denna tidpunkt hade ett pågående sjukfall ligger dock kvar i ITP tills de blir fullt arbetsföra. Därav den stora uppgången i andel sjukfall.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice