Climate Action 100+

Isbjörn som symbol för Climate Action +100

Syftet med Climate Action 100+ är att ägarna tillsammans sätter press på bolagen att öka transparensen både när det gäller klimatrisker och att bolagens strategier verkligen är förenliga med Parisavtalets mål.

Climate Action 100+ är ett femårigt globalt initiativ som stöds av fler än 360 investerare med syfte att få runt 160 av världens största utsläppande bolag att ta nödvändiga steg för att tackla klimatförändringar.

Genom att föra dialog med dessa bolag sätter vi ägare press på bolagen att öka transparensen vad gäller klimatrisker men också att bolagens strategier är förenliga med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

Tillsammans ger större effekt

Som enskild investerare är det inte alltid lätt att få ett bolags uppmärksamhet, men när världens största investerare sluter samman får det stor effekt. Initiativet har fått ett flertal bolag att hörsamma Parisavtalet och sätta ambitiösa klimatmål. Det rimmar bra med Alectas långsiktiga perspektiv. Det är avgörande för alla bolag att fokusera på en hållbar utveckling av sin affärsmodell och inte fastna i den kvartalsekonomi som ofta råder.

Aktiva och konstruktiva diskussioner

En viktig del i Alectas arbete inom initiativet är att proaktivt påverka bolagen, och vi deltar exempelvis aktiv i dialogen med portföljbolaget AB Volvo.
– Generellt sett är bolagen väldigt positiva till den här typen av dialoger, de uppskattar att få input från sina ägare och våra diskussioner har varit konstruktiva, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig för Alectas kapitalförvaltning.

Uppsatta mål för att minska utsläppen

Några tidiga resultat från de samlade insatserna inom initiativet inkluderar mål för utsläppsminskning i bolaget Shell, löfte om koldioxidneutralitet från rederiföretaget Maersk, samt ökad transparens om klimatlobbying hos flera företag.

Högra krav och ändrade köpbeteenden

För Alecta är det av största vikt att bolag, och helst hela sektorer, går samman för att begränsa sin klimatpåverkan. Vi kan redan idag se tidiga negativa effekter av klimatförändringar som högst sannolikt bara kommer att öka i omfattning framöver. Bolag som inte agerar riskerar att hamna på efterkälken när myndigheter ställer högre krav och konsumenter ändrar sina köpbeteenden.

Läs mer

Sustainalytics Food Supply Chain Engagement
Swedbank: Penningtvättsfrågor utmanar bankernas legitimitet
Gröna obligationer

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice