Alectas koldioxidavtryck

Alecta har skrivit under Montreal Pledge och vi följer Svensk Försäkrings rekommendationer när det gäller koldioxidutsläpp. Det innebär att vi förbinder oss att mäta och rapportera det koldioxidavtryck som våra aktieinvesteringar ger upphov till.

Varför mäter vi koldioxidavtrycket?

Genom att mäta aktieportföljens koldioxidavtryck vet vi hur mycket utsläpp enskilda bolag och sektorer står för. Koldioxidavtrycket ger även underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker såsom priset på koldioxid. Koldioxidmätningarna utgör också grund för Alecta som förvaltare att påverka företagen till minskade utsläpp, t.ex. genom krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.

Koldioxidavtrycket ger inte hela bilden

Koldioxidavtrycket mäter dock inte investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom alla utsläpp inte inkluderas, utsläppsdata inte alltid är fullständiga och klimatvänliga insatser såsom besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in. Koldioxidavtrycket mäter inte heller aktieportföljens totala klimatrisk, såsom fysiska risker vid extremt väder eller konsekvenser av förändrad lagstiftning kring energieffektivisering.

Bolagens rapportering av sina koldioxidutsläpp är fortfarande under utveckling och saknas i många fall. I dessa fall behöver utsläppen estimeras. Att bolag ändrar sina beräkningsmetoder mellan år förekommer också. Givet den osäkerhet som finns kring datakvalitén är det därför svårt att dra några slutsatser av ett enskilt år. Sedan 2015 är däremot trenden tydlig att Alecta minskar sitt koldioxidavtryck.

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bolagen släpper ut per miljon kronor i intäkt.
Källa: ISS-Ethix


Utsläppsmätningarna följer den globala redovisningsstandarden GHG-protokollet och baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2). Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxid­ekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt.

Vad ingår i mätningen?

Alla noterade bolag som ingick i aktieportföljen per 31 december 2019 ingår i mätningen. Marknadsvärdet på aktieportföljen var då 422 miljarder kronor, vilket utgjorde 43 procent av den totala placeringsportföljen. 76 procent av Alectas aktieinnehav publicerar sina utsläppssiffror, vilket motsvarar runt 84 procent av aktieportföljens marknadsvärde. 

Har du frågor?

Kontakta gärna Peter Lööw, hållbarhets­ansvarig, Alecta Kapital­förvaltning på telefon 08 441 90 79.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice