Alectas koldioxidavtryck

Alecta har skrivit under Montreal Pledge och vi följer Svensk Försäkrings rekommendationer när det gäller koldioxidutsläpp. Det innebär att vi förbinder oss att mäta och rapportera det koldioxidavtryck som våra aktieinvesteringar ger upphov till.

Genom att mäta aktieportföljens koldioxidavtryck vet vi hur mycket utsläpp enskilda bolag och sektorer står för. Koldioxidavtrycket ger även underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker såsom priset på koldioxid. Koldioxidmätningarna utgör också grund för Alecta som förvaltare att påverka företagen till minskade utsläpp, t.ex. genom krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.

Koldioxidavtrycket mäter dock inte investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom alla utsläpp inte inkluderas, utsläppsdata inte alltid är fullständiga och klimatvänliga insatser såsom besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in. Koldioxidavtrycket mäter inte heller aktieportföljens totala klimatrisk, såsom fysiska risker vid extremt väder eller konsekvenser av förändrad lagstiftning kring energieffektivisering.

För Alectas aktieportfölj har koldioxidavtrycket minskat 2017 jämfört 2016. Då Alecta till stor del har samma innehav i aktieportföljen jämfört med föregående år är skälet till minskningen att bolagen blivit mer effektiva i att hantera sina utsläpp.

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bolagen släpper ut per miljon kronor i intäkt.

Utsläppsmätningarna följer den globala redovisningsstandarden GHG-protokollet och baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2). Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt.

Alla bolag som ingick i aktieportföljen per 31 december 2017 ingår i mätningen. Marknadsvärdet på aktieportföljen var då 360 miljarder kronor, vilket utgjorde 43 procent av den totala placeringsportföljen. 72 procent av Alectas aktieinnehav publicerar sina utsläppssiffror, vilket motsvarar runt 87 procent av aktieportföljens marknadsvärde. För övriga innehav har analysföretaget ISS-Ethix uppskattat utsläppssiffrorna.

Har du frågor?

Kontakta gärna Peter Lööw, hållbarhets­ansvarig, Alecta Kapital­förvaltning på telefon 08-441 90 79.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice