Särskild statistik med anledning av coronapandemin

Här hittar du statistik speciellt framtagen med anledning av coronapandemin. Observera att eftersläpning kan komma att påverka redovisad statistik.

Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har hela eller delar av sin tjänstepension i Alecta. Vår storlek gör att de effekter som syns för landet som helhet även blir tydliga i vårt bestånd.

Vid frågor

Kontakta Fredrik Palm, chef Produkt

 

Diagrammet visar antalet dödsfall per vecka. Heldragna linjer avser 2020 medan streckade linjer är genomsnittet för åren 2015-2019.

Kommentar

Vi såg en mycket kraftig ökning av antalet dödsfall från slutet av mars till och med juni 2020. Från och med november 2020 ser vi återigen en tydlig ökning av antalet dödsfall.

Inom ITP 1 gäller premiebefrielseförsäkringen såväl vid sjukdom som vid föräldraledighet.

Kommentar

Under mars 2020 såg vi en mycket kraftig ökning av premiebefriade dagar vid föräldraledighet för vård av barn (vab). Därefter såg vi en återgång till normala nivåer. Från och med slutet av augusti såg vi på nytt en kraftig ökning, som därefter dämpades. Totalt har Alecta premiebefriat cirka 20 procent fler vab-dagar år 2020 än 2019.

Inom ITP 1 träder premiebefrielsen in dag 15 i sjukfallet.

Kommentar

Vi ser en kraftig ökning av totalt antalet premiebefriade sjukdagar under våren, för såväl män som kvinnor.

Därefter sjönk antalet premiebefriade sjukdagar till en lägre nivå än under 2019. Under hösten 2020 låg antalet premiebefriade sjukdagar på ungefär samma nivå som 2019.

Observera att eftersläpning gör att de sista veckorna 2020 sannolikt kommer fyllas på med fler sjukfall.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice