Fler kombinerar pension med jobb

Allt fler väljer sin egen pensionsålder och sitt eget sätt att gå i pension. Färre än hälften går idag vid 65, och allt fler väljer att kombinera pension med fortsatt arbete, ofta långt upp i åren. De seniorer som kombinerar pension med jobb kallar vi på Alecta för jobbonärer. Alecta genomför årligen en studie som omfattar alla svenskars inkomster i åldern 55 och uppåt. Utifrån studien och andra underlag beskriver vi här jobbonärerna ur olika perspektiv.

Allt fler väljer sin egen
pensionsålder

Jobbonärer i siffror

Det här tjänar en jobbonär

Om studien - så har vi räknat

Arbete efter 65
en bra affär för både
arbetsgivare och anställd

Barbro Westerholm:
Fler årsrika i arbetslivet

En guldgruva
för arbetsgivare

Skapa mer
flexibla pensionsvägar

Fotoutställningen:
Äldre men inte gammal

Tips för dig
som vill bli jobbonär