Konsolideringspolicy

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker.

Kollektiv konsolidering i förmånsbestämd pension

I förmånsbestämd pension är den kollektiva konsolideringen skillnaden mellan våra tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena.

Kollektiv konsolidering, i form av kollektiv konsolideringsnivå för förmånsbestämd pension, kan normalt variera mellan 125 och 175 procent.

Följande gränsvärden tillämpas för fördelning av återbäring:

  • 125 procent – nedre gräns för värdesäkring av pensioner (pensionstillägg). 
  • 135 procent – nedre gräns för höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning). 
  • 150 procent – nedre gräns för premiereduktion. 
  • 175 procent – nedre gräns för övrig återbäring till försäkringstagare.

Historisk kollektiv konsolideringsnivå

Här redovisar vi den fastställda kollektiva konsolideringsnivån per kvartal.

Kollektiv konsolidering per kvartal 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Kvartal 1 163% 169% 179% 160% 133% 144% 152% 152%
Kvartal 2   175% 185% 165% 140% 144% 154% 156%
Kvartal 3   178% 189% 169% 144% 142% 159% 158%
Kvartal 4   158 % 172% 172% 148% 148% 142% 154%

Läs mer

Frågor och svar om Alectas konsolideringspolicy förmånsbestämd pension

Kollektiv konsolidering i premiebestämd pension

Kollektiv konsolidering i premiebestämd pension anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital.

Konsolideringspolicy för Alecta Optimal Pension

Pensionskapitalets avkastning bestäms och tillförs försäkringen månadsvis i efterskott utifrån de fördelningsbara tillgångarnas storlek vid respektive månadsslut. Målet är att konsolideringen ska vara 100 procent med den tillåtna variationen 98-102 procent.

Den fördelade avkastningen kommer därmed att variera från månad till månad och kan vara såväl positiv som negativ.

Månatlig kollektiv konsolideringsnivå för Alecta

Varje månad presenterar Alecta en preliminär konsolideringsnivå. Den preliminärt beräknade konsolideringsnivån kan skilja sig mot den konsolideringsnivå som fastställs varje kvartal.

Pensionslösning Kollektiv konsolidering per 2024-06-30
Förmånsbestämd pension 165 %
Premiebestämd pension 100 %

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice