Konsolideringspolicy

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker.

Kollektiv konsolidering i förmånsbestämd pension

I förmånsbestämd pension är den kollektiva konsolideringen skillnaden mellan våra tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena.

Kollektiv konsolidering, i form av kollektiv konsolideringsnivå för förmånsbestämd pension, kan variera mellan 125 och 155 procent, med en målnivå på 140 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska vi vidta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet.

Kollektiv konsolidering i premiebestämd pension

Kollektiv konsolidering i premiebestämd pension anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital.

Konsolideringspolicy för Alecta Optimal Pension

Pensionskapitalets avkastning bestäms och tillförs försäkringen månadsvis i efterskott utifrån de fördelningsbara tillgångarnas storlek vid respektive månadsslut. Målet är att konsolideringen ska vara 100 procent med den tillåtna variationen 98-102 procent.

Den fördelade avkastningen kommer därmed att variera från månad till månad och kan vara såväl positiv som negativ.

 

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!