Kommentar till dagens Swedbankstämma

2019-03-28 Alectas ägare är också dess kunder. Det rör sig om 2,5 miljoner privatpersoner och pensionärer samt 35 000 svenska företag. Vår viktigaste uppgift här på Alecta är att se till att våra kunder får en bra pension till lägsta kostnad. Det är kundernas pengar vi ska skydda och få att växa. Det gör vi bland annat genom att investera långsiktigt i företag som till exempel Swedbank.

Vi vet att Swedbank består av många kompetenta medarbetare som under många år levererat god avkastning till våra kunder. Vi tror på bankens underliggande kärnverksamhet och bankens medarbetare. Dock är vi mycket missnöjda och besvikna på hur ledning och styrelse har hanterat penningtvättshistorien. Det är inte acceptabelt. Det har skadat förtroendet för banken. Förtroende är, utöver dess medarbetare, verksamhetens viktigaste tillgång.

Det vore fel mot Alectas kunder att kräva att hela styrelsen ska avgå omedelbart. Swedbank är en systemviktig bank och att riskera att banken står utan en styrelse vore direkt skadligt för våra kunder och det svenska finansiella systemet.

Bankens förtroende har allvarligt skadats. Det ska, och måste, återställas utan dröjsmål. Styrelsen har ett ansvar och viktig roll i det arbetet. Därför är det bra att valberedningen fortsätter arbetet med att förstärka styrelsen. Nyvalet av Kerstin Hermansson idag var ett första steg. Valberedningens arbete bör ske skyndsamt och noggrant. Jag utesluter inte att man kallar till extrastämma inom en snar framtid för att få en ny styrelse på plats.

Att Bonnesen nu får sluta är bra. Oavsett vad brottsutredningen visar har den senaste tiden varit allt för turbulent för att banken ska kunna fokusera på det som banken ska fokusera på: att sköta kärnaffären.

För att omstöpningen ska lyckas, måste Swedbanks ledning och styrelse agera transparent och samarbeta med berörda myndigheter till fullo så att vi så snart det bara går får information om exakt vad som hänt och därmed kan vidta de åtgärder som behövs för att få banken på rätt köl.

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice