Hos oss finns plats för många olika yrkes­kategorier och personligheter

Jobba på Alecta är sidorna för dig som vill lära känna Alecta som arbetsgivare och hur det är att jobba här.

Löneväxling
- en förmånlig förmån?

Stämmer den allmänna bilden av löneväxling som något självklart positivt? Det försöker vi reda ut på vår tema­sida om löneväxling och i den rapport som Alecta tagit fram tillsammans med PRI.

Alectas Ägarrapport för 2021

I Ägarrapporten läser du om hur Alecta röstat på stämmor och om de dialoger vi haft med bolag vi är ägare i. Rapporten beskriver även hur vår grupp för ägarstyrning och hållbarhet arbetar.

Pensionärerna och ekonomin

Alectas studie av 3 miljoner svenskars inkomster visar att många pensionärers inkomster är bättre än vad som tidigare varit känt.

Trygghet växer när den delas

Vår viktigaste uppgift är att se till så att din tjänstepension växer och att arbeta för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension. Det här är Alecta

miljarder i förvaltat kapital

miljoner privatkunder

företagskunder

Vi är stora både i Sverige och världen

Vi är den tredje största ägaren och en av de största invester­arna på Stockholmsbörsen. I Europa är vi det femte största pensionsbolaget, och bland världens pensionsbolag ligger vi på plats 27. Ställningstaganden som vägleder oss

Så påverkar koldioxidpriset ett bolags marknadsvärde

Vad händer egentligen med ett bolags marknadsvärde om vi tar hänsyn till
ett koldioxidpris som håller den globala uppvärmningen under 2 procent?

Bransch

Värde

Utan koldioxidpris
185 miljarder
Med koldioxidpris
33 miljarder -82,2 procent

Vi har haft ansvar för framtiden sedan 1917

Alecta kom till 1917 utifrån en gemensam vilja hos svenska arbets­givare och deras anställda att skapa bättre möjligheter för fler att leva tryggt även efter arbetslivets slut. Historien om Alecta