Alla över 60 är inte likadana

Fotografiutställningen "Äldre men inte gammal" - visar 23 porträtt av svenskar som just är äldre, men inte gamla.

Har du koll på koldioxidavtrycket från ditt pensionssparande?

Alectas aktieinvesteringar har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i tjänstepensionsbranschen. Jämför själv.

Hos oss finns plats för många olika yrkes­kategorier och personligheter

Jobba på Alecta är sidorna för dig som vill lära känna Alecta som arbetsgivare och hur det är att jobba här.

Pensionsbolagens roll i omställningen till nettonoll

Ett sätt att mäta hur stor påverkan på klimatet
ditt sparkapital har är att titta på bankens, pensions-
eller kapitalförvaltarens koldioxidavtryck.

Trygghet växer när den delas

Vår viktigaste uppgift är att se till så att din tjänstepension växer och att arbeta för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension. Det här är Alecta

miljarder i förvaltat kapital

miljoner privatkunder

tusen företagskunder

Vi är stora både i Sverige och världen

Vi är den tredje största ägaren och en av de största invester­arna på Stockholmsbörsen. I Europa är vi det femte största pensionsbolaget, och bland världens pensionsbolag ligger vi på plats 27. Ställningstaganden som vägleder oss

Så påverkar koldioxidpriset ett bolags marknadsvärde

Vad händer egentligen med ett bolags marknadsvärde om vi tar hänsyn till
ett koldioxidpris som håller den globala uppvärmningen under 2 procent?

Bransch

Värde

Utan koldioxidpris
185 miljarder
Med koldioxidpris
33 miljarder -82,2 procent

Vi har haft ansvar för framtiden sedan 1917

Alecta kom till 1917 utifrån en gemensam vilja hos svenska arbets­givare och deras anställda att skapa bättre möjligheter för fler att leva tryggt även efter arbetslivets slut. Historien om Alecta