Äldre men inte gammal

Vår fotoutställning visar 32 porträtt av något äldre svenskar.
Se den på plats i Stockholm eller här på alectas.se och du kommer få en bredare bild av att bli gammal.

Alecta - Alltid låga avgifter

Att ha låga avgifter i ditt pensionssparande kan vara ditt livs bästa affär. Läs om varför Alectas avgifter alltid är låga.

Alecta Advance IT – nästa steg i din karriär

I höst startar vi det inspirerande, utvecklande och kompetens­höjande utbildningsprogrammet - Alecta Advance IT.

Alectas års- och hållbarhetsredovisning 2021

Läs mer om året som gått på vår års- och hållbarhetsredovisningssida.

Trygghet växer när den delas

Vår viktigaste uppgift är att se till så att din tjänstepension växer och att arbeta för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension. Det här är Alecta

miljarder i förvaltat kapital

miljoner privatkunder

tusen företagskunder

Vi är stora både i Sverige och världen

Vi är den tredje största ägaren och en av de största invester­arna på Stockholmsbörsen. I Europa är vi det femte största pensionsbolaget, och bland världens pensionsbolag ligger vi på plats 27. Ställningstaganden som vägleder oss

Så påverkar koldioxidpriset ett bolags marknadsvärde

Vad händer egentligen med ett bolags marknadsvärde om vi tar hänsyn till
ett koldioxidpris som håller den globala uppvärmningen under 2 procent?

Bransch

Värde

Utan koldioxidpris
185 miljarder
Med koldioxidpris
33 miljarder -82,2 procent

Vi har haft ansvar för framtiden sedan 1917

Alecta kom till 1917 utifrån en gemensam vilja hos svenska arbets­givare och deras anställda att skapa bättre möjligheter för fler att leva tryggt även efter arbetslivets slut. Historien om Alecta