Kundintegritet och informationssäkerhet

Alecta verkar i en integritetskänslig bransch, som omgärdas av omfattande regelverkskrav. Alecta hanterar stora mängder känsliga personuppgifter och kunddata, som kräver system och rutiner som präglas av ett högt säkerhetstänk.

För att förtjäna våra kunders förtroende behöver vi agera med stor respekt för säkerhet och integritet. Verksamheten är tillståndspliktig och står under myndighetsbevakning, men har också ett omfattande program för intern kontroll och uppföljning.

De kommande åren står Alecta inför ett flertal nya europeiska och svenska regelverksförändringar som kommer att kräva omfattande arbete såväl internt som externt. Arbetet är prioriterat för ett bolag med Alectas uppdrag, och det finns en organisation som särskilt bevakar kommande regelverk och förbereder berörda delar av Alectas organisationen genom utbildning, rutiner och beredskap.

Läs mer

Alectas årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!