Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2017 03 31

Avkastning3 månHittills i år1 år5 år
2017-03-31 2,3 % 2,3 % 8,4 % 8,5 %

Marknadskommentar för första kvartalet 2017

På den politiska arenan är det möjligen något lugnare än tidigare och marknaden verkar ha vant sig vid Donald Trumps tonläge. Efter bakslaget med att avveckla Obamacare vänds nu förhoppningarna mot en kommande skattereform där sannolikheten borde vara högre för ett positivt utfall. En viss oro har dock smugit sig in på marknaden. När det gäller investeringar i infrastruktur är det rimligt att anta att de ligger längre fram i tiden. Den 29 mars lämnade Storbritannien in sin utträdesansökan ur EU och åberopade den så kallade Artikel 50. Nu stundar minst två års tuffa förhandlingar. I Frankrike stundar ett presidentval den 23 april och att döma av lugnet på marknaden verkar förväntningarna på att Marine Le Pen ska ta hem slutsegern i maj mycket låga. Valet är förstås viktigt för utvecklingen av det framtida EU och skulle det visa sig att Le Pen vinner kommer det med stor sannolikhet att resultera i betydande marknadsoro.

Makrostatistik från såväl USA, Europa och Sverige gav trots allt besked åt det positiva hållet. Förbättrad sysselsättningsstatistik, tilltagande inflation och högre industriproduktion tillsammans med positiva signaler i de allra flesta inköpschefsindex. Humöret hos inköpscheferna har ökat rejält under 2017; Eurozone PMI kompositindex är på sexårshögsta (56,4) med styrkebesked både från Tyskland och Frankrike. Den svenska motsvarigheten studsade upp till 65,2 i mars och samtliga underliggande drivkrafter - däribland orderingång, produktion och sysselsättning - bidrog positivt till utvecklingen.

Endast Fed har hittills aktivt höjt styrräntan och förväntas fortsätta i oförändrad takt under året eftersom inflationen har passerat inflationsmålet och uppgår nu till 2,7 procent. I Sverige föll inflationstakten tillbaka i mars månad och stannade på 1,3 procent, vilket var 20 punkter lägre än vad som var förväntat på marknaden.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 2,3 procent under kvartalet. Konsolideringsnivån var 152 procent och solvensgraden 168 procent vid utgången av året. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!