Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2018-03-31

Avkastning3 månHittills i år1 år5 år
2018-03-31 - 0,4 % - 0,4 % 3,8 % 7,4 %

Marknadskommentar för första kvartalet 2018

Årets första kvartal fick på många sätt en flygande start där Alectas viktigaste marknader gick starkt. I Europa kunde man se ökad takt på återhämtningen i euroområdets ekonomier samtidigt som Trumps skattereform och god amerikansk arbetsmarknadsstatistik eldade på de amerikanska börserna. Svensk makrodata kom in tillfredställande, mycket på grund av det europeiska uppsvinget som ledde till ökad efterfrågan på svensk export.

Rekylen kom under februari då VIX-index, som används för att mäta marknadsoro i termer av volatilitet, steg till nivåer som inte setts sedan 2015. Kort efter att oron lagt sig började USA presentera förslag om tullar på stål och aluminium för att komma till rätta med det amerikanska bytesbalansunderskottet. Oron för handelskrig mellan EU och USA undanröjdes relativt snabbt genom att undantag medgavs från tullarna för EU. Kina fick dock inte något undantag och hotet om ett annalkande handelskrig mellan USA och Kina finns alltjämt kvar.

Vid kvartalets slut låg både Stockholmsbörsen och de amerikanska börserna svagt på minus, något som följaktligen har påverkat Alectas avkastning för perioden negativt.

USA:s nya centralbankschef Jerome Powell, gav sitt första räntebesked under kvartalet. Det blev en förväntad höjning som enligt plan ska åtföljas av ytterligare tre under året.

I Europa har den svenska Riksbanken och ECB låtit räntan ligga still under kvartalet, i linje med bedömarnas förväntningar. I Sverige har inflationen inte hållit sig på den 2-procentsnivå som riksbanksdirektionen hoppats på och detta manifesterades i en rejäl sänkning i Riksbankens inflationsprognos. Samtidigt behölls reporäntebanan oförändrad och en första höjning är planerad till mitten av året.

Kronan låg i slutet på mars på sin lägsta nivå mot euron sedan slutet av 2009.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!