Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2018-12-31

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2018-12-31 -5,8 % -2,0 % -2,0 % 5,6 %

Marknadskommentar för fjärde kvartalet 2018

2018 inleddes i positiva toner med stigande börser och global makrostatistik visade på fortsatt god konjunktur framöver, inte minst i Sverige. I Europa fick vi se en god återhämtning i euroområdets ekonomier samtidigt som Trumps skattereform och god amerikansk arbetsmarknadsstatistik eldade på de amerikanska börserna. Den goda tillväxten fick den amerikanska centralbanken, Fed, att stegvis höja räntan vilket kom att bli fyra gånger under året.

Under det andra halvåret tilltog oron över att Fed skulle gå för fort fram med räntehöjningar som skulle öka risken för att leda ekonomin in i recession. Detta i kombination med indikatorer som pekade på en mer dämpad ekonomisk global tillväxt, inte minst i Kina och en rad kärvande politiska processer, såsom Storbritanniens utträde ur EU, USA´s aggresiva hållning till utrikeshandel och italienska budgetproblem, ledde till oro på de finansiella marknaderna med kraftigt fluktuerande tillgångspriser som följd. Under det sista kvartalet sjönk både aktier och räntor på bred front.

Trots oroliga finansmarknader och lägre inflationsutfall än väntat under det fjärde kvartalet och valde Riksbanken och amerikanska Fed i december att höja reporäntan men kommunicerade samtidigt försiktighet med kommande höjningar. Riksbankens penningpolitik har under året, liksom tidigare, satt sina spår i kronan som försvagats mot flertalet valutor under året. US-dollarn och euron stärktes mot kronan med 9,9 procent respektive 4,3 procent vilket till viss del lindrade den annars negativa avkastningen på de utländska aktieinnehaven. Överlag råder alltjämt stor osäkerhet om hur den ekonomiska tillväxten ska utvecklas framöver men trots sänkta tillväxtprognoser för 2019 bedöms ändå risken för recession inom det närmsta året av marknadsaktörer, liksom av Alecta, som låg.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade -2,0% för helåret. Konsolideringsnivån var vid utgången av året 142 procent och solvensgraden 161 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice