Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2018-09-30

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2018-09-30 2,3 % 4,1 % 5,1 % 7,5 %

Marknadskommentar för tredje kvartalet 2018

Global makrostatistik visar på ett fortsatt bra konjunkturläge. Inköpschefsindex* för industrin i Sverige, Europa och USA befinner sig fortsatt inom tillväxtzonen trots en nedåtgående trend under året. Inflationstakten för Sverige har legat över målnivån under hela kvartalet med en KPI för september på 2,3 procent vilket var den högsta takten på tio år. Ökningen beror till stor del på en svagare krona samt ett stigande oljepris. Även amerikansk och europeisk inflationstakt ligger på dryga 2 procent för september. Kärninflationen som oftast exkluderar energi och matpriser når fortfarande inte upp till önskvärda nivåer men väntas stiga som en konsekvens av stigande producentpriser i kombination med bristande arbetskraft.

Centralbankspolitiken har inte överraskat under kvartalet. Federal Reserve fortsätter med sina stadiga höjningar på 0,25 procent per kvartal – nu senast under september samtidigt som man signalerar att man börjar närma sig slutskedet av dessa höjningar och ska påbörja en nedtrappning av sin balansräkning. ECB och Riksbanken avvaktar fortfarande med att höja men signalerar att en första räntehöjning inte är långt borta nu med en stigande inflationstakt.

Geopolitiken under kvartalet har dominerats av det rådande och ständigt eskalerande handelskriget som initierats från amerikanskt håll gentemot både Europa, Kina och Turkiet. Hittills har effekterna av konflikten huvudsakligen medfört bekymmer för tillväxtmarknader med fallande börser och valutakurser. Från europeiskt håll pågår en kamp mellan Italien och EU kring den italienska regeringens planerade budget samt Brexit-förhandlingar som ännu är långtifrån klara.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 4,1% hittills i år varav 2,3 procent under tredje kvartalet. Konsolideringsnivån var 159 procent och solvensgraden 177 procent vid utgången av tredje kvartalet. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 5,9% hittills i år varav 3,7 procent under det tredje kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

* Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice