Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2018-03-31

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2018-06-30 2,1 % 1,7 % 4,2 % 7,8 %

Marknadskommentar för andra kvartalet 2018

Det andra kvartalet blev förhållandevis stabilt i termer av avkastning för Alecta, där alla tillgångsslag bidrog till att lyfta portföljens avkastning över nollstrecket hittills i år. Särskilt aktieportföljen, som gick upp mycket under början av året och sedan dök neråt mot slutet av första kvartalet, återhämtade sig starkt.

Aktiemarknaderna stabiliserades något efter ett mer turbulent första kvartal. Tillfällig marknadsoro uppstod dels i samband med Italiens problem att bilda en regering efter valet men dels också i upptrappningen av handelskriget mellan USA och dess handelspartners. I Italien formades till slut en koalitionsregering men den tvååriga statsobligationsräntan hann i den osäkra upptakten gå från under noll upp till 2,7 procent på kort tid, för att sedan falla tillbaka något. Den viktigaste geopolitiska riskfaktorn har varit just handelskriget som trissats upp av USA. Kina och EU med flera har kontrat med förslag om egna tullar mot USA och storleken på beloppen som påverkas hos parterna blir allt högre. EU har från och med juli infört tullar på ett antal amerikanska importvaror och knyter samtidigt starkare band med Kina när USA inte visar något förhandlingsintresse.

Den penningpolitiska situationen påverkas samtidigt av den pågående konflikten. ECB har förtydligat sin avsikt att avsluta stödköpen av obligationer i slutet av 2018 och därmed monteras programmet ner efter cirka tio år. Däremot indikerades från samma håll att den första räntehöjningen lär vänta, en effekt av att ECB fått skruva ner sina ekonomiska tillväxtprognoser delvis på grund av osäkerheten kring handelstullarna. Om så sker innebär det att chefen för ECB, Mario Draghi, riskerar att inte få genomföra en enda räntehöjning under hela sin åttaåriga mandatperiod. Likaså signalerade den Riksbanken att en räntehöjning lär få vänta även här. Därmed blir också skillnaden mellan den europeiska och den amerikanska penningpolitiken alltmer påtaglig, när Europa avvaktar med räntehöjningar och USA fortsätter att strama åt sin penningpolitik. Avståndet mellan den tyska och amerikanska tioårsräntan har inte varit större än på 30 år.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 2,1 procent under andra kvartalet. Konsolideringsnivån var 154 procent och solvensgraden 172 procent vid utgången av andra kvartalet. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 3,0 procent under det andra kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice