Förändringarna i ITP - så förstår du dem

2023-01-27 Vid årsskiftet förändrades ITP-avtalet på några punkter. De viktigaste nyheterna hittar du här.

  • Anställda med ITP 1 nu får inbetalningar till sin tjänstepension till 66 års ålder.
  • Rätten till ITP Sjukpension förlängs till 66 år, både inom ITP 1 och ITP 2.
  • Ett lönetak på 30 inkomstbasbelopp införs i ITP 1.

Rapporteringen hos Collectum

För dig som arbetsgivare betyder det en del förändringar i rapporteringsrutinerna, det kan du läsa mer om på Collectums webbplats.

Förändringar som påverkar anställda och förmåner 

Även om de nya rutinerna kommit på plats funderar många företag på vad förändringarna innebär för deras anställda och hur de påverkar andra förmåner som företaget erbjuder sina anställda. Jag får en hel del frågor om vad man som arbetsgivare bör tänka på, och det här är mina bästa tips:

Anställda med ITP 1 får nu inbetalningar till sin tjänstepension till 66 års ålder

Den här förändringen är ganska oproblematisk för de flesta. Vi lever allt längre och allt fler väljer idag att jobba efter 65 års ålder. Därför är det bra och naturligt att inbetalningarna till ITP 1 nu förlängs med ett år.

Vad som däremot förvånar många är att inbetalningarna till ITP 2 fortfarande upphör vid 65. De flesta anställda som idag är över 60 år tillhör ju ITP 2 och berörs därför inte av förändringen. Då är det viktigt att kunna förklara bakgrunden: ITP 2 är en förmånsbestämd pension där arbetsgivaren lovar en viss förmåns-/pensionsnivå vid den avtalade pensionsåldern. Att förlänga intjänandet i ITP 2 från 65 till 66 hade alltså inte gett mer i pension utan bara senarelagt tidpunkten.

Om ni frivilligt vill göra pensionsinbetalningar efter 65 för en medarbetare går det dock alldeles utmärkt. Då anmäler ni till Collectum att den anställda ska höra till ITP 1 efter 65-årsdagen.

Rätten till ITP Sjukpension förlängs till 66 år, både inom ITP 1 och ITP 2

Från och med i år kan en sjukskriven medarbetare som längst få sjukersättning från Försäkringskassan till 66. Som en naturlig följd av det förlängs nu även rätten att få ITP Sjukpension till 66 år. 

Men var tydlig när ni kommunicerar med medarbetaren: detta gäller bara för sjukfall som inträffat efter årsskiftet. Den som hade en pågående sjukskrivning per 1 januari 2023 påverkas inte av höjningen.

Ett inkomsttak på 30 inkomstbasbelopp införs i ITP 1

Ett inkomsttak på 30 inkomstbasbelopp finns sedan länge i ITP 2, och nu införs det alltså även i ITP 1. Men det finns en viktig skillnad:

Inkomsttaket i ITP 2 gäller på årsbasis, medan taket i ITP 1 är en tolftedel av 30 inkomstbasbelopp per månad (185 750 kr). Den skillnaden märks tydligast för den medarbetare som har en stor andel rörlig lön eller som under en enskild månad på året får en större bonusutbetalning. I de fallen kan lönen under en enskild månad slå i taket trots att medarbetarens lön under helåret håller sig under 30 inkomstbasbelopp.

Ett exempel:
En medarbetare har en fast månadslön på 80 000 kr/mån. I april får medarbetaren en bonus på 150 000 kronor. Trots att den totala årslönen ”bara” är 1 110 000 kr och gott och väl ryms inom 30 inkomstbasbelopp kommer den pensionsmedförande lönen i att april att kapas vid taket 185 750 kr, vilket innebär att 44 250 kr (80 000 + 150 000 – 185 750) inte blir pensionsmedförande.

Min uppfattning är att de allra flesta företag kommer att tillämpa det nya inkomsttaket rakt av, precis som man tillämpar ITP-avtalets övriga regelverk utan extra tillägg eller kompensationer. Men i några fall har arbetsgivare velat låta även den överskjutande delen bli pensionsmedförande trots att ITP-avtalet inte kräver det. Då går det utmärkt att kontakta Collectum och anmäla att man vill göra extrainbetalningar till ITP 1. Antingen i form av en extra engångsinbetalning eller genom löpande extrainbetalningar.

Ett bra tillfälle att se över sin pensionspolicy

En god vana är att inför varje nytt år gå igenom företagets pensionspolicy för att säkerställa att den är anpassad till gällande lagar och regelverk och är i linje med de ersättningsvillkor man utöver det vill erbjuda sina anställda.

Nu när ITP-avtalet förändras på flera punkter är det extra viktigt att se över sina rutiner och sin pensionspolicy. Tydlig dokumentation och kommunikation är ett bra sätt att förbli en attraktiv arbetsgivare och att ha ordning och reda på sitt pensionserbjudande.  

Läs mer

Tema Jobbonärer

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice