Alecta har en hållbar modell för investeringar

Alectas unika modell med aktiv förvaltning av ett mindre antal utvalda investeringar gör att vi skiljer oss från branschnormen som har högre grad av indexförvaltning med portföljer som kan innehålla flera tusen innehav.

Det är positivt att Max Matthiessen och Söderberg & Partners genomför utvärderingar av pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Alecta har under 2016, precis som tidigare år, bidragit genom att besvara enkäter och via personliga möten diskuterat vårt arbete inom ansvarsfulla investeringar. I Max Matthiessens underökning fick Alecta godkänt betyg medan Söderberg & Partners gav Alecta rött ljus. Vi tar till oss av betygen och de bifogade kommentarerna men håller i all väsentlighet inte med det låga betyget vi erhöll från Söderberg & Partners.

Alectas unika modell med aktiv förvaltning av ett mindre antal utvalda investeringar gör att vi skiljer oss från branschnormen som har högre grad av indexförvaltning med portföljer som kan innehålla flera tusen innehav. Därmed passar vi inte alltid in i utvärderingskriterierna som förmedlarna använder.

Vi är trygga med att Alectas modell bidrar till en hållbar utveckling. Vi har i vår aktieförvaltning valt att investera i få och välskötta bolag, runt 100 stycken, med god hållbarhet. Vi har en mycket god kunskap om dessa bolag och med vår storlek följer att vi ofta är en storägare. Vi använder vår storlek att påverka bolagen via dialoger, att alltid rösta på bolagstämmor och i Sverige via de valberedningar vi sitter i. Men ansvarsfulla investeringar handlar inte bara om aktieinnehav. Alecta har för närvarande investerat drygt sju miljarder kronor i gröna obligationer där kapitalet är öronmärkta till miljövänliga projekt. I vår fastighetsförvaltning står miljöfrågor högt på agendan och vi äger idag 15 fastigheter med någon form av miljöcertifiering. Vi kan försäkra våra kunder att vi är en ansvarstagande pensionsförvaltare.

Det område som drar ner Alectas betyg i Söderberg & Partners rapport är vår ambitionsnivå. Vi anser inte att betyget avspeglar vår verkliga ambitionsnivå. En övergripande Hållbarhetsanvarig för Alecta har rekryterats inom avdelningen Kommunikation & Hållbarhet. Dessutom har Alectas vd nyligen blivit utsedd till medlem av Europeiska kommissionens högnivågrupp för hållbara investeringar (High Level Expert Group on Sustainable Finance). Gruppen har kommissionens uppdrag att under 2017 utarbeta förslag som ska ligga till grund för EUs strategi inom området hållbara investeringar. Alecta har också åtagit sig att leda en av SIDAs arbetsgrupper kring FNs hållbarhetsmål, avseende Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, för att nämna några av de hållbarhetsområden vi arbetar med.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice