Checklista

En bra början är att fundera på företagets ambitioner och mål. Alltså vill ni, och i så fall hur, hjälpa anställda med behov av extra pensionssparande?

Nästa steg skulle sedan kunna vara att skapa en checklista som hjälper de anställda att ställa de viktiga frågorna till sig själva. Och fundera om löneväxling via arbetsgivaren eller annan privat sparform utan arbetsgivarens inblandning passar bättre?

För de anställda som vill löneväxla behöver sedan företaget bland annat fundera på följande:

Tjänar den anställda över cirka 48 000 kronor i månaden?

Efter löneväxlingen bör den anställdas lön inte ligga under den gränsen eftersom inbetalningen till den allmänna pensionen då blir lägre. Gränsen ändras årligen när inkomstbasbeloppets ändras.

Vill ni bjuda på skattebesparingen när lön omvandlas till pensionspremie?

Som arbetsgivare sparar du. Det beror på att du betalar särskild löneskatt istället för en arbetsgivaravgift på den växlade lönen. Vill du istället för att spara utöka den anställdas premie? Då kan du lägga till 5,8 procent utan att din skatt blir högre.

Löneväxlingen via Collectum, Fora eller utanför?

Det går att löneväxla till pension genom extra premier till den ordinarie tjänstepensionen (ITP 1 eller ITPK eller SAF-LO), eller i andra produkter utanför kollektivavtalets.. Det finns skillnader för både anställd och arbetsgivare. Ta reda på dessa från objektivt håll så att du kan avgöra vilket som passar just er bäst.    

Koll på avdragsrätten?

Kostnaden för tjänstepensionen är i de flesta fall avdragsgill för arbetsgivaren men det finns ett tak. Fundera hur det påverkar rutinerna och vilka kontroller som verkar rimliga.

Med eller utan premiebefrielseförsäkring?

Ta ställning till om en premiebefrielseförsäkring ska ingå i löneväxlingen och i så fall vem som ska betala den. Och här skiljer sig hanteringen och faktureringen beroende på om det är löneväxling via Collectum eller inte.

Har ni en policy för löneväxling?

Reglera de övergripande frågorna i din policy, till exempel vilka som kan omfattas, eventuella beloppsgränser för byte av lön mot pension, valbara alternativ med mera. Sedan finns annat viktig att beakta men som mer lämpar sig för reglering i löneväxlingsavtalet (se nästa punkt).

Har du skrivit ett löneväxlingsavtal med de som löneväxlar?

Avtala om sådant som storleken på växlad lön, premiestorleken, hur och när löneväxlingen kan avslutas, påverkan på ordinarie tjänstepension, hur löneändringar påverkar, vad händer vid sjukdom med mera. Och inte minst individens eget ansvar. Avdragsrätten kräver också att det finns ett avtal (som även kallas ”utfästelse”).

Vad händer om vid längre tids sjukdom?

Enligt ITP:s regelverk ska lön efter växling anmälas till Collectum för både ITP 1 och ITP 2. Det är viktigt att den som löneväxlar är medveten om effekten vid långvarig sjukdom.

Vad händer vid tjänstledighet?

Funder på hur löneväxlingen påverkas vid tjänstledighet, exempelvis föräldraledighet. Bestäm därefter hur rutinerna ska vara och löneväxlingen ändras/avslutas.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice