En arbetsplats i ständig utveckling

På Alecta har vi en levande diskussion om vår arbetsplats och hur den kan utvecklas. Vad betyder kontoret och hur ska vi använda det? Hur kan olika behov kombineras? Och hur påverkas företagskulturen av förändrade arbetssätt? Alectas HR-chef Maria Wahl Burvall sammanfattar här hur vi på Alecta utvecklar vår gemensamma arbetsplats.

Utgångspunkten i synen på vår arbetsplats är densamma som vår syn på hur vi arbetar tillsammans - vi lyfter varandra, tänker nytt och blir lite bättre varje dag. I praktiken innebär det att vi har ett stort fokus på självledarskap i kombination med styrkan i vår kollektiva intelligens. Det betyder också att vi har att agilt arbetssätt där vi jobbar tvärfunktionellt, delar upp större uppgifter i mindre bitar och provar oss fram.  

Flexibelt och efter behov

Det ska alltid vara möjligt att kunna arbeta från kontoret eller på distans efter behov och arbetsuppgifter. Individens behov balanseras mot gruppens, teamets eller avdelningens. Olika grupper på Alecta fördelar arbetet mellan kontoret och distans på olika sätt. Vissa är inne de flesta dagarna i veckan, medan andra är inne mer sällan. Vi har lösningar för att allt ska fungera på såväl distans, hybrid, som på plats. 

Hybrida arbetslivet ger goda förutsättningar för balans

Genom olika mätningar, undersökningar och diskussioner har Alecta kommit fram till att det hybrida arbetslivet fungerar bra både för verksamheten och för medarbetarna. Upplevelsen av hållbarhet, effektivitet och livsbalans har för många ökat tack vare ökad flexibilitet.

Plats för kulturbyggande och samarbete 

Framtidens kontor ska fungera som en mötesplats för oss kollegor. En plats där vi kan stärka sammanhållningen och bygga en kultur där vi får energi och inspira­tion. Det gör att sociala aktiveter och ytor och lokaler som stimulerar kreativitet och inspiration på kontoret är viktiga och något som vi utvecklar. Under 2023 testar vi exempelvis en pop-up lounge i vårt entréplan, som hittills varit mycket uppskattad.  

Plats för ostört fokus 

För många medarbetare kan kontoret även vara en plats för fokus, där saker i hemmiljön inte stör. På kontoret har vi bra lösningar för fokusarbete och ostört deltagande i digitala möten. 

Testar oss fram 

Vi vet inte exakt nu hur vi kommer vilja använda det fysiska kontoret i relation till arbete på distans framöver. Vi tillåter oss att prova och testa för att hitta bra lösningar som fungerar för både enskilda medarbetare, grupper, team och hela företaget. Det ligger i linje med det agila arbetssätt som präglar vårt övriga utvecklingsarbete.  

Regeringsgatan 107 i Stockholm är vår huvudarbetsplats där vi alla tillsammans samarbetar, bygger vår kultur och skapar sammanhållning, stärker vår gemen­samma identitet och får energi att skapa nytt. 

Inspiration och kunskap från Alecta Fastigheter 

Frågorna om framtidens arbetsplats är viktiga för Alectas anställda, men också för Alectas möjligheter att skapa god avkastning åt våra kunder, eftersom vi är en av Sveriges största fastighetsägare. På vårt fastighetsbolag, Alecta Fastigheter AB, finns många kollegor med stor expertis inom området vilket gör att våra interna diskussioner ofta kan lyftas genom inspirerande inspel och kunskap från omvärlden.  

LÄS MER 

Insikter om framtidens arbetsliv på alectafastigheter.se 

På kontoret vill vi skapa miljöer som ger våra medarbetare inspiration och en känsla av omtanke och gemenskap. Under 2023 testar vi en pop-up lounge i vårt entréplan, som hittills varit mycket uppskattad.  

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice