Viktigt att förslaget om statliga gröna obligationer blir verklighet

2018-01-12 Den 10 januari presenterade en statlig utredning ett förslag att staten ska kunna ge ut så kallade gröna obligationer, som är öronmärkta för investeringar som förbättrar klimatet och miljön. Alecta, Sveriges största pensionsförvaltare, välkomnar detta förslag. Det är en nödvändighet för att pensionskapitalet ska kunna bidra än mer till finansieringen av en omställning till ett hållbart samhälle utan att riskera framtidens pensioner eller stabiliteten i tjänstepensionssystemet.

Alecta förvaltar ca 820 miljarder kronor i pensionskapital åt 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän och deras 34 000 arbetsgivare inom ramen för den kollektivavtalade ITP-planen. Det gör oss till den största pensionsförvaltaren i Sverige och den femte största i Europa. Vi är dessutom en av de största investerarna på Stockholmsbörsen. Sammantaget har vi en betydande möjlighet att via vårt ägande påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Och det gör vi. Vi har en unik modell med aktiv förvaltning av ett begränsat antal bolag vilket ger tydliga hållbarhetsfördelar vad gäller t ex koldioxidavtryck och uppfyllandet av Parisavtalets klimatmål. Vi är dessutom redan en av världens största investerare i gröna obligationer. Men vi skulle kunna göra mer.

Vårt främsta samhällsansvar är att bidra till ett hållbart pensionssystem. Ett sådant består av tre delar – bra pensioner som går att leva på, stabila pensionsbolag som klarar framtida lågkonjunkturer och skapar förtroende samt ansvarsfulla investeringar. För oss är det uppenbart att hållbarhet och långsiktigt bra avkastning går hand i hand, men en förutsättning för det är att investeringen (i) kan göras med ett väsentligt kapital, (ii) att den är standardiserad i sin utformning; och (iii) därmed kan göras till en låg transaktionskostnad. Ett bra exempel på detta är investeringar i statsobligationer, vilket Alecta, liksom många andra pensionsbolag, investerat ansenligt kapital i. Nyssnämnda förutsättningar är centrala för att Alecta ska kunna ta sitt samhällsansvar att bidra till ett hållbart pensionssystem.

En viktig faktor för att skapa bra pensioner är pensionsavgifternas storlek. Vid bara en halv procent i avgift äts allt för stora delar av pensionen upp av ränta-på-ränta effekten, och vid 3 procents avgift försvinner hela 50 procent av pensionskapitalet. Därför är Alectas strategi att reducera kostnader så mycket det går. Det kräver att vi är mycket kostnadseffektiva i allt vi gör.

Därför har vi sedan en längre tid efterlyst ett större utbud av hållbara investeringar som är förenliga med vårt uppdrag att skapa bra pensioner genom att vara ett stabilt och kostnadseffektivt pensionsbolag. Investeringar som är tillräckligt stora, standardiserade med låga transaktionskostnader. Vi tror att det är nödvändigt att staten går före och visar vägen.

Statliga gröna obligationer är i vårt tycke just ett sådant förslag som skulle möjliggöra att pensionskapitalet kan bidra än mer till omställningen mot ett hållbart samhälle utan att ge avkall på någon del av vårt ansvar för ett hållbart pensionssystem. Vår erfarenhet från att investera i den av Frankrike nyligen emitterade gröna statsobligationen bekräftar detta. Det är ett investeringsinstrument vi tror har goda förutsättningar att även vara framgångsrikt i Sverige. Ett tiotal länder, inom och utanför EU, överväger och planerar för att emittera gröna statsobligationer. Den svenska regeringen har uttalat prioriteringen att vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp genom bland annat investeringar. Sverige borde följa Frankrikes exempel och emittera gröna statsobligationer för de kommande investeringarna i minskade klimatutsläpp.

Det är viktigt att genomförandet av förslaget om gröna statsobligationer påbörjas så snart som möjligt. Det är inte bara omställningen till ett hållbart samhälle som tar tid. Även processen för att allokera om kapital för en eventuell framtida investering tar tid för vilket pensionsbolag som helst.

Med ett skyndsamt beslut om att emittera statliga gröna obligationer kan vi dock påbörja processen att ta ett ytterligare steg mot ett hållbart samhälle och ett hållbart pensionssystem.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice