Löneväxling - en förmånlig förmån?

Stämmer den allmänna bilden av löneväxling som något självklart positivt? Det försöker vi reda ut på den här tema­sidan om löneväxling och i den gemen­samma rapport som Alecta tagit fram tillsammans med PRI. Vi hoppas kunna tillföra kunskap och inspirera arbetsgivare till att se över sitt erbjudande om löneväxling, så att de säker­ställer att löne­växling hanteras på ett sätt som motsvarar både företagets ambitioner och de anställdas förväntningar.

Hur ser företagen på löneväxling?

Vad är löneväxling?

Alecta och PRI:s rapport

Krönika: Ett extra pensionssparande genom arbetsgivaren

Arbetsgivare som vill erbjuda löneväxling

6 tips för dig som funderar på att löneväxla

Sina Andersson, PRI

Sammanfattning av konsekvenser