Se om du är kund hos Alecta

 

Pensionstillägg 2017

Alectas styrelse har beslutat att pensionstillägget för förmånsbestämd ITP 2 och ursprunglig ITPK blir
0,59 procent under 2017. Vissa pensioner höjs med 0,91 procent.

Läs mer om pensionstillägget 2017

Se upp med avgifterna

Håller du koll på avgifterna kan du höja din pension. Testa hur avgiften påverkar din framtida pension.

Testa själv

Aktuellt

Kontakta oss

Kundservice privat
020-78 22 80
Vardagar 8-17

Aktuell fråga

Hur mycket pension får jag?