Avkastning premiebestämd pension

I Alecta Optimal Pension finns fyra olika placeringsinriktningar. De innehåller olika andelar av aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper.

Placeringsinriktning 60 procent aktier

Här redovisar vi månatligen den fördelade avkastningen för Alectas placeringsinriktning som har 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Placeringsinriktningen gäller som förval fram till 63 års ålder.

Avkastningen för placerings­inriktning med 60 procent aktier per 2017-12-31

Placeringsinriktning 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år snitt per år 5 år snitt per år
Placerings­inriktning med 60 % aktier -0,3 % 1,0 % 9,0 % 9,0 % 7,5 % 10,9 %

Övriga placeringsinriktningar

Alecta har tre andra placeringsinriktningar med olika tillgångsfördelning. det gör att avkastningen skiljer sig mellan de fyra placeringsinriktningarna. Generellt kan man säga att en högre andel aktier över tid ger en högre avkastning. De tre andra placeringsinriktningarna är:

  • Placeringsinriktning med 50 procent aktier, 10 procent fastigheter och 40 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Den är förval mellan 63 och 65 års ålder.
  • Placeringsinriktning med 40 procent aktier, 10 procent fastigheter och 50 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Den är förval under utbetalning.
  • Placeringsinriktning med 10 procent aktier, 10 procent fastigheter och 80 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke.

Avkastning för övriga placeringsinriktningar per 2017-12-31

Placeringsinriktning 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år snitt per år 5 år snitt per år
Placeringsinriktning med 50 % aktier -0,2 % 0,9 % 7,7 % 7,7 % 6,7 %  -
Placeringsinriktning med 40 % aktier -0,2 %
0,9 % 6,6 % 6,6 %
5,9 % 8,6 %
Placeringsinriktning med 10 % aktier -0,1 %
0,7 % 3,0 % 3,0 %
3,4 % 5,1 %

Här ser du hela den historiska avkastningen för samtliga placeringsinriktningar

Historisk avkastning Alecta Optimal Pension

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!