Avkastning premiebestämd pension

I Alecta Optimal Pension finns fyra olika placeringsinriktningar. De innehåller olika andelar av aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper.

Placeringsinriktning 60 procent aktier

Här redovisar vi månatligen den fördelade avkastningen för Alectas placeringsinriktning som har 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Placeringsinriktningen gäller som förval fram till 63 års ålder.

Grafen visar hur 100 kr har utvecklats sedan starten av Alecta Optimal Pension.

Avkastningen för placerings­inriktning med 60 procent aktier per 2021-01-31

Placeringsinriktning 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år snitt per år 5 år snitt per år
Placerings­inriktning
med 60 % aktier
0,9 % 7,5 % 0,9 % 7,1 % 7,3 % 8,3 %

Redovisningen avser avkastning efter avdrag av kapitalförvaltningskostnad (max 0,03%) och före avdrag för administrationsavgift (0,09% för ITP 1) och skatt. Det vill säga avkastningsränta som fördelas månadsvis. Siffran kan därför skilja sig från andra avkastningssiffror i till exempel kvartals-, delårs- eller helårsrapporter.
Här kan du se historisk avkastning för Alecta Optimal Pension.

Övriga placeringsinriktningar

Alecta har tre andra placeringsinriktningar med olika tillgångsfördelning. det gör att avkastningen skiljer sig mellan de fyra placeringsinriktningarna. Generellt kan man säga att en högre andel aktier över tid ger en högre avkastning. De tre andra placeringsinriktningarna är:

  • Placeringsinriktning med 50 procent aktier, 10 procent fastigheter och 40 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Den är förval mellan 63 och 65 års ålder.
  • Placeringsinriktning med 40 procent aktier, 10 procent fastigheter och 50 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Den är förval under utbetalning.
  • Placeringsinriktning med 10 procent aktier, 10 procent fastigheter och 80 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke.

Avkastning för övriga placeringsinriktningar per 2021-01-31

Placeringsinriktning 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år snitt per år 5 år snitt per år
Placeringsinriktning
med 50 % aktier
0,8 % 6,4 % 0,8 % 6,2 % 6,4 % 7,2 %
Placeringsinriktning
med 40 % aktier
0,6 %
5,1 % 0,6 % 5,1 %
5,6 % 6,2 %
Placeringsinriktning
med 10 % aktier
0,1 %
1,7 % 0,1 % 2,3 %
3,0 % 3,0 %

 

Här ser du hela den historiska avkastningen för samtliga placeringsinriktningar

Historisk avkastning Alecta Optimal Pension

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice