Afa Försäkring och Alecta i samverkan

Inleder 3-årigt forskningssamarbete kring psykisk ohälsa

Afa Försäkring och Alecta kommer att samverka kring en partsgemensam forskningssatsning om psykisk ohälsa. Satsningen ska pågå i tre år och omfattar 30 miljoner kronor. Bakom satsningen står arbetsmarknadens parter - Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– Forskningssatsningen ger oss en unik möjlighet att få en samlad bild av sjuk­frånvaron inom privat sektor. Resultaten från det treåriga FoU-programmet förväntas ge ökad kunskap som är relevant för svensk privat arbetsmarknad och komma till praktisk nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Psykisk ohälsa bakom långa sjukskrivningar

Statistik från både Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till lång sjukfrånvaro hos arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Det är utgångspunkten för den gemensamna forskningsatsningen där man vill skaffa mer kunskap om hur vi kan bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ta tillvara de anställdas arbetsförmåga. I satsningen ryms också uppgiften att hitta nya sätt för att undvika långa och destruktiva sjukfrånvaroperioder eftersom vi ser att de ökar hos anställda som lämnar arbetsmarknaden i förtid.

– Kan vi lära oss mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa, som resulterar i lång sjukfrånvaro, leder det till minskade skadekostnader för Afa Försäkring och Alecta, samt gynnar Sveriges företag, den svenska ekonomin, och inte minst individen, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta.

Treårigt forskningsprogram med start december 2023

FoU-programmet pågår i tre år. Totalt beräknas 6-8 forskningsprojekt finansieras genom satsningen. Utlysningen av FoU-programmet är nu stängt. Beslut om godkänd ansökan lämnas senast den 30 juni 2024 genom FoU-portalen. FoU-programmet startar sedan den 18 september 2024 med en startkonferens och avslutas i december 2027.

Läs mer


 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice