Skandia vilseleder om kundskydd

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 december hävdar Skandia att det finns stora brister i kundskyddet för tjänstepensioner. Särskilt utpekas tjänstepensionsbolagen Alecta, AMF, Folksam och KPA.

Anklagelserna från Skandia är hårda och kommer efter att Finansinspektionen i förra veckan drog tillbaka förslaget till nytt trafikljus efter att ha lyssnat på välmotiverad kritik från branschen.

Skandias argumentation vilar dessvärre på ett helt vilseledande antagande, nämligen att kundskydd i fallet tjänstepension skulle vara liktydigt med finansiell reglering. Så är inte fallet. Enligt vår mening utgörs kundskyddet i tjänstepensioner främst av:

  • Solvens, som mäter tillgångarna ett pensionsbolag har i förhållande till garanterade pensionsutfästelser. Ju högre solvens, desto säkrare pensionslöfte.
  • Avkastningsförmåga, eller vilken avkastning bolaget kan förväntas generera på pensionskapitalet. Ju högre avkastning, desto bättre för kunden.
  • Garantinivåer, det vill säga vilken lägsta avkastning bolaget utlovar på pensionskapitalet. Ju starkare garantier (allt annat lika), desto säkrare pension.
  • Avgifter, där lägre avgiftsnivå betyder att mer av avkastningen går till kundens pension.
  • God och öppen riskhantering.

Kundskyddet sitter alltså inte primärt i de regleringar Finansinspektionen tar fram. De partsbolag som Skandia anklagar för bristande kundskydd ligger tvärtom mycket bra till inom samtliga centrala kundskyddsområden. Även Skandia har ett bra kundskydd. Bolag som Alecta och Skandia har funnits i närmare 100 år och alltid lyckats uppfylla sina garanterade åtaganden. Detta trots högst varierande regelverk under årens lopp. Vi kan våra produkter och vi värnar våra intressenter.

Skandia gör både sina egna och andras kunder en otjänst genom att skrämmas med vilseledande påståenden.

När det gäller regelverksfrågan tycker Alecta att det är klokast att invänta det regelverksarbete som aviserats av regeringen med sikte att träda ikraft 2019. Det blir ett tillfälle att skapa ett regelverk med ett bra kundskydd som tar hänsyn till tjänstepensionernas långa löptider och som ger möjlighet till god avkastning. Rätt utformat kan det skapa möjligheter till långsiktiga investeringar i aktier, infrastruktur och fastigheter under ett kontrollerat risktagande. Det är bra för svenska tjänstepensionssparare och det är bra för Sverige.

Staffan Ström, pensionsekonom Alecta

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice