Personuppgifter på Alecta

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur företag och organisationer får hantera personuppgifter. Här kan du läsa om hur Alecta använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att administrera försäkringar. Om du har en försäkring hos oss får vi uppgifter om din anställning från din valcentral som i sin tur får dem från din arbetsgivare. Vi tar bara emot sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna administrera försäkringen. Utöver detta behandlar vi också personuppgifter för en del andra syften. Du kan läsa mer om Alectas behandling av personuppgifter nedan.

Var uppgifter behandlas

För vissa uppgifter anlitar vi extern hjälp, exempelvis för it-drift. De företag vi anlitar blir ofta personuppgiftsbiträden till oss och får då tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Vi behandlar bara dina personuppgifter inom EU/EES. Viss behandling av personuppgifter sker inom EU/EES av internationella organisationer som är personuppgiftsbiträden till Alecta.

Dina rättigheter

Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du rätt att begära att få den rättad. Då ska du kontakta vår kundservice.

Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de personuppgifter som Alecta har om dig. Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, att invända mot en behandling, att få åtkomsten till dina personuppgifter begränsad, och att få uppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta Alectas dataskyddsombud för hjälp med detta.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Alectas dataskyddsombud.

Postadress: Alecta, Dataskyddsombud, 103 73 Stockholm

Mejl: dataskyddsombud@alecta.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer

Personuppgifter på Alecta (PDF)

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice