Pensionärerna och ekonomin

För att bättre förstå våra kunders vardag och för att bidra till en faktabaserad diskussion om pen­sioner, gör vi sedan 2019 varje år en studie om pensionärernas ekonomi. Studien bygger på faktiska inkomstuppgifter för alla de tre miljoner svenskar som är över 55 år.

Krönika: Fakta och inte polemik

En sann bild av pensionärernas ekonomi

Låginkomsttagaren:
Högre inkomst efter pension

Medelinkomsttagaren:
90 procent av tidigare inkomst

Höginkomsttagaren:
Fortsatt hög inkomst

Varför och hur vi gjort studierna

Statistiken ger svar

Sammanfattning av våra studier
År 2019-2023