Ett långsiktigt hållbarhetsarbete med möjlighet att påverka

2018-11-13 I en artikel den 13 november kritiseras Alecta för sina placeringar i Alphabet som bland annat äger Google. Placeringarna sägs inte hålla måttet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhet är en viktig och integrerad del i Alectas investeringsprocess. Bolagens hållbarhetsbetyg – dvs hur de arbetar systematiskt med olika hållbarhetsfrågor – är alltid med i bedömningen av en investering.

De anklagelser som riktas mot Google är mycket allvarliga. Alecta har redan en pågående dialog med bolaget i vissa frågor, andra har vi för avsikt att ta upp med företaget inom kort.

Även om Alecta väljer bra bolag ur ett hållbarhetsperspektiv kan det dyka upp risker eller företeelser som inte är bra. Då väljer vi att i första hand försöka ta ett långsiktigt ansvar och vara med och påverka istället för att kliva ur. Vi vill alltid föra en löpande dialog med bolagen för att vid behov vara med och driva en förändring.

Läs mer

Utdrag ur Alectas Ägarstyrningsrapport - Dialog med Google

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice