Alectas koldioxidavtryck minskar

2017-04-12 Alecta kapitalförvaltnings hållbarhetsansvarige Peter Lööw kommenterar Alectas minskning av koldioxidavtrycket.

Alecta mäter årligen aktieportföljens koldioxidavtryck. Mätningen per 31 december 2016 visar att avtrycket minskat med runt två tredjedelar sedan senaste mätningen vid utgången av 2015.

Det är glädjande att koldioxidavtrycket fortsätter att minska i portföljen. Till största del är det en följd av att vi har sålt av några koldioxidintensiva innehav.

Det viktigaste för oss är inte att sälja av bolag som släpper ut stora mängder koldioxid. Det får betydligt större samhällseffekt om bolagen själva strävar efter att minska sina utsläpp. Vi fortsätter därför dialogen med bolagen i syfte att påverka bolagen till att minska sitt koldioxidavtryck.

Vid frågor, kontakta

Peter Lööw, Hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltning, tel: 08-441 90 79. Mejla till Peter

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice