Att tänka på för arbetsgivare som vill erbjuda löneväxling

Många arbetsgivare erbjuder sina anställda att löneväxla som ett enkelt sätt att spara extra till pensionen. Flera tänker att förmånen inte kostar företaget något och att erbjudandet gör att man blir en attraktiv arbets­givare.

För andra företag framstår frågan inte som lika enkel. Att erbjuda löneväxling för med sig extra administration och innebär dessutom att företaget blandar sig i de anställdas privata sparande.

Löneväxling kan vara klart förmånligt för vissa. Särskilt för den som sparar för att kunna gå tidigare i pension. Men det passar långt ifrån alla och skattefördelarna riskerar att försvinna om sparalternativen som ingår i företagets erbjudande är olämpliga för långsiktigt sparande och/eller har onödigt höga avgifter. På så sätt följer även ett moraliskt ansvar för förmånen som man erbjuder.

Ökad administration och en aktuell policy

Vill ni som arbetsgivare erbjuda löneväxling bör det därför finnas en policy där det framgår varför ni erbjuder det. Policyn behöver innehålla sådant som en beskrivning över när och hur en löneväxling startar, hur erbjudandet förhåller sig till avdragsrätten, vilka löne­avdrag som kan göras, hur den ordinarie tjänste­pensionen påverkas och vad som gäller om den anställda i framtiden vill flytta sitt sparande.

Kom ihåg att tänka långsiktigt. Eftersom löneväxling görs till en arbetsgivarägd tjänstepension kommer ni i många fall att äga försäkringen långt efter det att den anställda slutat sin anställning hos er. Och med varje anställd som vill löneväxla behöver ni skriva ett avtal som bekräftar vad ni kommit överens om.

De avgörande avgifterna

Arbetsgivaren bör även ta ansvar för att den anställda kan spara i produkter som är bra och har låga avgifter. Enklast är att låta löneväxlingen gå genom en val­central som Collectum och Fora, som en extra premie utöver den anställdas ordinarie tjänstepension. Då kommer man automatiskt åt de kvalitetssäkrade placeringsalternativ och låga avgifter som redan finns hos valcentralerna.

Man kan också välja att låta löne­växlings­pengarna gå till placeringsalternativ vid sidan av den vanliga tjänstepensionen. Skäl för att göra så kan vara att man vill erbjuda fler placerings­alternativ eller hålla isär det löneväxlade sparandet tydligare från den ordinarie tjänstepensionen. Men man bör vara medveten om att administrationen då ökar och att man då tar över ansvaret för att upphandla de valbara alternativen och följa upp hur leverantörerna presterar.

Det är lätt att glömma bort avgiftsfrågan när man pratar löneväxling eftersom skattevillkoren i vissa fall är så förmånliga. Men om löneväxlingspengarna placeras i ett sparande med onödigt höga avgifter äts de extra pengarna snabbt upp av avgiftsskillnaden. Då har pengarna gått till sparindustrin istället.

Det är bara om avgifterna i löneväxlingserbjudandet hålls låga som den anställda verkligen får nytta av att arbetsgivaren bjuder på skatteskillnaden.

Outsourca inte hela kunskapen

Det är vanligt att anlita försäkringsförmedlare vid löneväxling och deras betyd­else tycks öka med tiden. De är delaktiga när policyn skrivs, svarar för rådgivning till anställda som vill löneväxla, sköter en stor del av administrationen och kontrollerar att växlade belopp ryms inom avdragsrätten.

Detta är på många sätt klokt och naturligt att ta hjälp av en försäkringsförmedlare eftersom det är mycket att tänka på om erbjudandet ska bli långsiktigt bra både för arbetsgivaren och den anställda. 

Men se upp så att ni inte outsourcar så mycket att all kunskap om löneväxling snart bara finns hos förmedlaren. Administration och rådgivning kan man outsourca, men aldrig ansvaret för sina anställda.

 

Läs mer

Checklista för arbetsgivare
Vad är löneväxling?
Löneväxling en förmånlig förmån

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice