Nyckeltal och finansiella rapporter

Här hittar du några av Alectas Nyckeltal. Mer finansiell information och våra finansiella rapporter hittar du i menyn.

Nyckeltal201720162015201420132012
Avkastning för förmånsbestämd försäkring, 5-års genomsnitt, procent 8,0 8,9 7,4 8,2 8,2 4,5
Avkastning för förmånsbestämd försäkring 6,5 5,1 5,8 12,8 10,2 11,4
Avkastning för Alecta Optimal Pension 9,1 5,8 7,9 14,9 17,3 16,8
Avkastning för Alecta Optimal Pension, 
5-årsgenomsnitt, procent
10,9 12,5 9,6 10,6 12,1 4,7
Förvaltningskostnadsprocent** 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
- varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,022 0,024 0,03 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämd försäkring, procent 154 149 153 143 148 129
Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämd försäkring, procent* 100 100 100 100 100 100
Solvensgrad, procent 174 166 171 159 170 144

* Över-/underskott fördelas månadsvis till de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen alltid är cirka 100 procent.
** Rullande 12 månader.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!