Nyckeltal och finansiella rapporter

Här hittar du några av Alectas nyckeltal. Mer finansiell information och våra finansiella rapporter hittar du i menyn.

Alectas kollektiva konsolideringsnivå för förmånsbestämda försäkringar har preliminärt beräknats till 148 procent per 2020-12-31.

Den preliminärt beräknade konsolideringsnivån kan skilja sig mot den konsolideringsnivå som slutligen fastställs. Vi ber de företag som väljer att ange Alectas preliminärt beräknade konsolideringsnivå i sina årsredovisningar att klargöra att det är en preliminär uppgift.

Den definitiva konsolideringsnivån per 2020-12-31 kommer att publiceras den 11:e februari.

Nyckeltal Q3 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Avkastning för förmånsbestämd försäkring, 5-års genomsnitt, procent 5,5 5,8 5,6 8,0 8,9 7,4 8,2 8,2 4,5
Avkastning för förmånsbestämd försäkring 2,1 14,1 - 2,0 6,5 5,1 5,8 12,8 10,2 11,4
Avkastning för Alecta Optimal Pension
5-årsgenomsnitt, procent
7,3 7,7 6,7 10,9 12,5 9,6 10,6 12,1 4,7
Avkastning för Alecta Optimal Pension 2,4 20,3 -3,5 9,1 5,8 7,9 14,9 17,3 16,8
Förvaltningskostnadsprocent** 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
- Varav premiebestämd försäkring**
- Varav förmånsbestämd försäkring**
0,06
0,08
0,07
0,08
0,09
0,08
0,09
0,09
0,11
0,09
- - - -
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,022 0,022 0,019 0,022 0,024 0,03 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämd försäkring, procent 144 148 142 154 149 153 143 148 129
Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämd försäkring, procent* 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Solvensgrad, procent 162 169 161 174 166 171 159 170 144

* Över-/underskott fördelas månadsvis till de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen alltid är cirka 100 procent.
** Rullande 12 månader.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice