Nyckeltal och finansiella rapporter

Här hittar du några av Alectas Nyckeltal. Mer finansiell information och våra finansiella rapporter hittar du i menyn.

Nyckeltal Q2 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Avkastning för förmånsbestämd försäkring, 5-års genomsnitt, procent 6,0 5,6 8,0 8,9 7,4 8,2 8,2 4,5
Avkastning för förmånsbestämd försäkring 8,5 - 2,0 6,5 5,1 5,8 12,8 10,2 11,4
Avkastning för Alecta Optimal Pension 11,8 - 3,5 9,1 5,8 7,9 14,9 17,3 16,8
Avkastning för Alecta Optimal Pension, 
5-årsgenomsnitt, procent
7,5 6,7 10,9 12,5 9,6 10,6 12,1 4,7
Förvaltningskostnadsprocent** 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
- varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,020 0,019 0,022 0,024 0,03 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämd försäkring, procent 144 142 154 149 153 143 148 129
Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämd försäkring, procent* 100 100 100 100 100 100 100 100
Solvensgrad, procent 162 161 174 166 171 159 170 144

* Över-/underskott fördelas månadsvis till de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen alltid är cirka 100 procent.
** Rullande 12 månader.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice