Generation Z oroar sig för pensionen

Pensioner har aldrig varit en top-of-mind-fråga för de som nyss kommit ut i arbetslivet eller fortfarande förbereder sig för det. Men det håller på att ändras. Pensionsfrågan är viktig, även för 20-åringar.

Födda i mitten av 90-talet och framåt har kommit att kallas Generation Z och nu börjar de märkas av på både arbetsplatser och som konsumenter.

Önskan om att förstå de unga har lett till olika beskrivningar av vilka de egentligen är. Här är ett urval av det som Alecta och Ungdomsbarometern sett när vi ställt frågor till 1 588 ungdomar mellan 15 och 24 om sparande och pension:

 • Många är trygghetssökande, klimat- och samhällsengagerade.
 • De har ett stort fokus på familj, andra umgängesvanor, dricker mindre alkohol och ställer höga krav på både arbetsgivare och sig själva. 
 • Skillnaderna inom generationen är mycket stora men det finns generellt ett större intresse för både sparande och pensionsfrågor.

Alla vill bli äldre, men ingen vill bli pensionär

Här nedan hittar du några fakta och illustrationer från rapporten "Alla vill bli äldre, men ingen pensionär".  

Rapporten baserar sig på de svar som vi fått inom ramen för studien Ungdomsbarometern 18/19 där 1 588 ungdomar mellan 15 och 24 år svarat på frågor om sparande och pension. Merparten av de som svarat kommer från ett slumpmässigt urval i ett e-postregister bland nuvarande och tidgare gymnasie-, yh-, folkhögskole- och högskolestudenter. Vi har även haft ett referensurval i en slumpmässigt telefonrekryterad panel.

Läs mer och se en film

Alla vill bli äldre, men ingen pensionär (pdf)
Film - Om rapporten med Ungdomsbarometern och Alectas pensionsekonom

Pensionen är viktig - men gör många unga oroliga.

 • 25 procent av alla unga mellan 15-24 år är mycket eller ganska oroliga för sin framtida pension.

 • En del unga associerar ordet "pensionär" med "fattigpensionär med dålig hälsa". Andra ser en bild av "frihet, fritid och barnbarn" framför sig.

Jobba längre än föräldrarna.

 • 60 procent tror att de behöver jobba längre än sina föräldrar innan de kan gå i pension.

 • Vid 70 år, tror många unga att de kommer att gå i pension (2018).
  Den siffran har ökat från 2010 då den låg på 65 år.

Hittar information om pensionen på flera olika håll.

 • 78 procent hämtar själv information om pensionssystemet från sin egen familj. 64 procent använder nätet.

 • Alla informationskällor ökar i betydelse, förutom bankerna som färre säger att de vänder sig till när det gäller den här frågan.

Privatekonomi borde vara obligatoriskt ämne i skolan.

 • 50 procent av de unga i undersökningen tycker att privatekonomi borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan.

 • 26 procent tycker att privatekonomi borde vara en del av ett annat skolämne.

Allt fler sparar till pensionen.

 • 8 av 10 har ett eget sparande år 2018. År 2010 var motsvarande siffra 6 av 10.

 • De allra flesta - 52 procent - sparar till en buffert för oförutsedda utgifter. 12 procent har ett eget pensionssparande.

Störst ansvar för pensionen har man själv.

 • 46 procent tycker att de själva i första hand har ansvar för att de ska få en pension som de kan leva på i framtiden. 

 • 33 procent svarar staten.
 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice