Äldre men inte gammal

"Äldre men inte gammal" är en fotoutställning med 32 porträtt av svenskar som just är äldre men inte gamla. Utställningen är en del av Alectas på­gående arbete med att skapa en mer mångfacett­erad bild av äldre i Sverige. En bild som bättre stämmer överens med verkligheten.

Vi behöver bredda bilden
av att bli äldre

Se alla bilder i utställningen

Därför gör vi en fotoutställning

"Jag har mött erfarenhet, livs­glädje
och mängder av olika livsval."