Äldre men inte gammal

"Äldre men inte gammal" är en fotografiutställning med 23 porträtt av svenskar som just är äldre men inte gamla. Utställningen är en del av Alectas på­gående arbete med att skapa en mer mångfacett­erad bild av äldre i Sverige. En bild som bättre stämmer överens med verkligheten.

Därför gör vi en fotoutställning

Se alla bilder i utställningen

"Jag har mött erfarenhet, livs­glädje
och mängder av olika livsval."