Ägarstyrning och valberedningar

Alecta är en aktiv investerare och engagerar oss som ägare i de bolag vi investerar i på olika sätt, för att de ska utvecklas på det sätt som vi önskar. Vi arbetar med ägarstyrning på olika nivåer, både med enskilda bolag och på övergripande portföljnivå. En del i att vara en engagerad ägare är att vara aktiva genom röstning på bolagsstämmor och genom deltagande i valberedningar.

Som stor ägare på den svenska börsen deltar vi årligen i 15–20 valberedningar per år. Som regel röstar vi på årsstämmorna i alla svenska och utländska bolag som ingår i portföljen. I vår Ägarrapport beskriver vi arbetet och varje år redovisar vi en sammanställning av hur vi röstat.

Vana av valberedningsarbete

Sedan mitten av 1990-talet har Alecta aktivt deltagit i valberedningar i svenska noterade bolag. Under denna tid har Alecta byggt upp ett gediget kunnande om valberedningsarbete. När Alecta medverkar i valberedningar utgår vi från vårt långsiktiga åtagande som ägare och vår framtidstro på bolagen. Arbetet sker med ambition att styrelsen i de aktuella bolagen ska ha bästa möjliga sammansättning.

Till stöd i valberedningsarbetet har Alectas representanter tillgång till aktieavdelningens analys över bolagen, bedömning av styrelsens lämplighet utifrån den samlade erfarenhet som styrelseledamöterna har och slutligen från intervjuer med ledamöter och vd. När Alecta har en tydlig bild över styrelsens behov av förnyelse bidrar vi med att hitta kandidater från egna nätverk och med hjälp av rekryterare.

Våra valberedare är alla seniora medarbetare med erfarenhet från styrelse, företagsledning eller kapitalförvaltning. Alecta gör också en individuell bedömning av antalet uppdrag som våra representanter kan ha så att tillräckligt med tid finns för varje uppdrag.

Alecta ingår i följande valberedningar inför ordinarie bolagsstämmor 2022/23:

Bolag Alectas representant i valberedningen 2023-2024
AAK Daniel Kristiansson
Alfa Laval Daniel Kristiansson
Assa Abloy Carina Silberg
Atlas Copco Mikael Wiberg
Cantargia Daniel Kristiansson
Electrolux Carina Silberg
Electrolux professional Jesper Wilgodt
Epiroc Mikael Wiberg
Hexagon Daniel Kristiansson
Hexpol Jesper Wilgodt
Indutrade Camilla Wirth
Investor Peder Hasslev
Nordea Daniel Kristiansson
Pandox  Camilla Wirth
Sandvik Daniel Kristiansson
SEB Peder Hasslev
Thule Group Carina Silberg
Volvo AB Carina Silberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningar och fördelningen av valberedningsuppdrag inför årsstäm

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice