Alectas hållbarhetsarbete får högsta betyg

2017-12-05 Alecta får högsta betyget VG i den fjärde hållbarhetsgranskningen av pensionsbolag som försäkringsförmedlaren Max Matthiessen genomför.

Alectas pensionsportfölj är en av de största i Europa med 815 miljarder kronor i förvaltat kapital. Vi förvaltar pensionerna lite annorlunda jämfört med våra konkurrenter: antalet aktier är starkt begränsade och noga utvalda av våra egna portföljförvaltare och analytiker. Alectas pensionsportfölj innehåller cirka 100 olika aktier. Det innebär att vi som ägare inte bara är stora i kraft av portföljens storlek, vi är också stora i kraft av det koncentrerade aktieinnehavet.

Den som är stor måste visa ett stort ansvar. För Alectas del innebär det att vi deltar i valberedningsarbetet för 17 bolag och vi röstar på alla våra bolags årsstämmor, i Sverige som utomlands. Vi bidrar till högre andel kvinnor i de bolag där vi har varit aktiva i valberedningen. Vår aktieportföljs koldioxidavtryck har minskat sedan 2013 och en undersökning av WWF från i somras placerar Alecta väl i linje med tvågradersmålet från klimatavtalet i Paris.

Den som väljer Alecta som förvaltare av sin pension kan vara trygg i vetskapen att vi gör vårt yttersta för att skapa en hållbar pension. Den tryggheten omfattar också de som avstår att välja förvaltare inom kollektivavtalsområdena ITP och FTP där Alecta har upphandlats till ickevalsalternativ.

Hållbar pension för oss är en pension som räcker tack vare ett långsiktigt väl fungerande pensionssystem. Hållbar pension för oss är också en pensionsförvaltning som inte bidrar till ett sämre klimat eller sämre sociala förutsättningar för kommande generationer.

Den 29 november stod det klart att vi vann pris för bästa europeiska pensionsbolag inom hållbarhet vid IPE Pensions Awards. Vi välkomnar granskningarna av vårt hållbarhetsarbete och vi är stolta över betyget från Max Matthiessen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice