Värdesäkring

Tanken är att pensionen ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. Därför värdesäkrar vi pensionen med ett pensionstillägg. Ända sedan starten har Alecta kunnat leva upp till ambitionen om att värdesäkra pensionerna.

Den förmånsbestämda pensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Pensionstillägget är en årlig uppräkning av ålderspensionen i ITP 2. Pensionstillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI. På så sätt får de som får pension från oss kompensation för höjda priser.

Även intjänade pensionsrätter räknas upp

Vi räknar även upp intjänade pensionsrätter för dem som ännu inte är pensionärer - de så kallade fribreven. Detta är bra både för de anställda och för arbetsgivarna. De anställda får en högre pension (den intjänade pensionsrätten blir större) och för arbetsgivaren är det bra eftersom de framtida löpande premierna blir lägre.

Hög konsolidering är en förutsättning för värdesäkring

De premier som företagen betalar för ITP 2 räknas fram utifrån att pensionerna ska vara nominella, det vill säga utgöra ett fast värde utan att man tar hänsyn till kommande värdesäkring.

Att vi ska värdesäkra pensionerna står inte i ITP-avtalet. Däremot har parterna gett Alecta i uppgift att värdesäkra pensionerna om "Alectas ekonomiska situation så medger".

Så för att kunna värdesäkra pensionerna behöver vi skapa en bättre avkastning än den som krävs för att betala ut pensionen. Vi behöver skapa ett visst mått av överavkastning, därför placerar vi en del av kapitalet till en högre risk. Högre risk ger oftast högre avkastning.

För att kunna göra dessa placeringar behövs en buffert för att inte riskera de pengar som ligger bundna i det kapital som är avsatt för att betala ut pensionerna, våra åtaganden. 

Därför har Alectas styrelse bestämt att konsolideringsnivån (förhållandet mellan tillgångar och åtaganden) normalt ska tillåtas variera mellan 125 och 175 procent. De senaste årens svängningar på ränte- och kapitalmarknaderna, visar att detta utrymme behövs.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice