Tiotaggarvalet

Tiotaggarvalet är främst arbetsgivarens val. Det är arbetsgivaren som avgör om en anställd ska kunna välja bort den kollektivavtalade pensions­planen och vilka alternativen ska vara. Men detta är svåra frågor, och även den med kunskap kan gå fel. Till exempel är det lätt att missa hur ålder och lön påverkar chanserna till ett bra val. Den här sidan är vårt bidrag till arbets­givare, pensions­rådgivare och till dig tiotaggare som står inför ett val och behöver mer kunskap.

Tiotaggarvalet - valet mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension

Vem är tiotaggare?

Bara den som omfattas av ITP 2 kan vara tiotaggare.​ Årslönen, inklusive semestertillägg och andra pensionsgrundande inkomster, ska uppgå till minst 710 000 kronor om året (10 inkomstbasbelopp.)

För företag som funderar på tiotaggarval

Läs vår rapport - Tiotaggarvalet

Tiotaggarmarknadens utveckling mellan åren 2009–2018

Presentation av rapporten med voice over

Digital debattbrunch - Rapport om tiotaggarvalet