Tiotaggarvalet - valet mellan en förmånsbestämd och premiebestämd pension

Kvinna som funderar över sin pension och vilket tiotaggarval hon ska göra

Hur ser tiotaggarmarknaden ut idag och är det lika populärt att välja en tiotaggarlösning nu som det var när det först blev möjligt? I rapporten "Tiotaggarvalet - en rapport om valet mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension" söker vi utifrån studier och statistik ta reda på vad som hänt sen dess. Alecta vill med rapporten se till att den som står inför ett möjligt val får information som grundas på kunskap om hur en förmånsbestämd ITP 2 fungerar.

Tiotaggarvalet - valet mellan en förmånsbestämd och premiebestämd pension

Här kan du läsa hela rapporten!

Tiotaggarmarknadens utveckling mellan åren 2009–2018

Vem är tiotaggare?

Bara den som omfattas av ITP 2 kan vara tiotaggare.​ Årslönen, inklusive semestertillägg och andra pensionsgrundande inkomster, ska uppgå till minst 668 000 kronor om året (10 inkomstbasbelopp.)

Guide för företag som funderar på tiotaggarval

Presentation av rapporten med voice over

Digital debattbrunch - Rapport om tiotaggarvalet