Sina Andersson, Pensionskonsult PRI

Sina Andersson är pensionskonsult på PRI, och har varit med och tagit fram rapporten om löneväxling. PRI garanterar och administrerar tjänstepensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten eller avsätta det i en pensionsstiftelse.

Vilken är den vanligaste frågan ni på PRI får från företag som vill erbjuda löneväxling?

Oftast vänder sig arbetsgivarna till sina försäkringsförmedlare (eller försäkrings­bolagen vid direktavtal), men de gånger frågorna kommer till oss är det i regel när man vill ha hjälp med att sätta upp en policy. Vi bistår då genom att först backa bandet och ställa de adekvata grund­lägg­ande frågorna så att företaget får en nyanserad bild av sin inblandning, viktiga ställningstaganden och alternativen. Det sistnämnda rör vägval och inte vilka försäkringsbolag man ska välja, vilket vi inte lägger oss i. Ytterligare en aspekt av vikt är att det ska finnas ett löne­växlings­avtal mellan företaget och den anställde, där bland annat ansvars­frågorna regleras.

Vad överraskade dig mest i undersökningen om företagens syn på löneväxling?

Det sätt PRI och Alecta tillsammans började djupdyka i skattefrågorna redan vid förra undersökningen 2016 gav nya insikter och infallsvinklar. Och då tänker jag inte bara på den anställdes inkomstskatt utan även på avkastningsskatten/­schablonskatten respektive arbetsgivaravgifter/­särskild löneskatt. Om vi nu ska använda ordet ”överraskning” kopplat till årets undersökning så är det på skattetemat igen. Alltså att det inte är så som många tror, att löneväxling nästan per automatik innebär lägre inkomstskatt och vidare att ju högre lön/skatt idag desto bättre att löneväxla, och i så fall gärna höga belopp. Isolerat till just inkomst­skattefrågan är löneväxling därför långtifrån en självklarhet för alla.

Vilket budskap skulle du vilja skicka till arbetsgivare som tänker införa löneväxling?

Det är många detaljer och aspekter att tänka på, betydligt fler än vad man tror. Men i form av budskap vill jag nämna följande.

Löneväxling sker i regel via en tjänstepensionsförsäkring med företaget som ägare, och det är företaget som väljer samarbetspart och försäkringsgivare, sätter upp en policy och så vidare. Allt detta sammantaget innebär att företaget i allra högsta grad är inblandat och tar på sig ett ansvar (om inte alltid rent juridiskt så moraliskt). Att erbjuda löneväxling behöver inte vara fel utan kan tvärtom vara bra för många anställda. Det gäller dock att ha med sig att:

  • det inte ”bara är att tuta och köra”
  • långtifrån alla som löneväxlar/vill löneväxla är ”vinnare”
  • som privatperson kan ett sparande med skattade pengar (i till exempel Investeringssparkonto, ISK) vara ett lämpligare alternativ.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice