Pensionsbolag behöver investera i färre bolag för att ta kontroll över hållbarhetsriskerna

2021-11-18 Jakob König är projektledare Sveriges Konsumenter och leder initiativet Fair Finance Guide som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar.

2-Jakob_Konig_rund.pngFair Finance Guide har bland annat tagit fram rapporter som går igenom svenska bankers utlåning till fossilbolag. De ger också konsumenter tips på hur de kan påverka finansbranschen och spara mer hållbart.

Vilken strategi tycker du är bäst för stora kapitalförvaltare/pensionsbolag som vill öka takten i sitt klimatarbete och minska koldioxidavtrycket från sina investeringar/innehavsbolag?
Pensionsfonder behöver framför allt investera i färre bolag för att ta kontroll över hållbarhetsriskerna och kunna engagera sig aktivt i styrningen av bolagens hållbarhetsarbete. Då skulle de också kunna investera i enskilda ohållbara företag som bedöms som påverkansbara och försöka förändra dem. Ur det perspektivet har Alecta en bra förutsättning för att skapa en hållbar förvaltning eftersom portföljen redan innehåller relativt få bolag.

Vad behöver pensionsbranschen förbättra i sitt klimatarbete?
Pensionsfonder och kapitalförvaltare behöver bli mer selektiva, engagerade och långsiktiga när de investerar, då kan de accelerera omställningsarbetet hos företagen. De behöver satsa på företag som står för lösningarna på klimatkrisen och de som är villiga att anta omställningsplaner i linje med klimatmålen. De behöver också bli bättre på att redovisa resultatet från sitt hållbarhetsarbete.

Är koldioxidavtryck ett bra mått?
Nej, inte i dagsläget. I det mått som branschen använder idag ingår inte företagens indirekta utsläpp, alltså utsläpp från användningen av företagens produkter. Så då säger måttet inte så mycket om sparandets verkliga klimatavtryck.

Vilket är ditt bästa råd till en sparare/konsument som vill minska utsläppen från sin pension?
Välj en fossilfri och helst aktivt förvaltad hållbarhetsfond eller pensionsfond. Gärna Svanenmärkt som gör det lite tryggare gällande efterlevnad. Det finns även andra klimatsmartare fonder men de kan vara svåra att hitta själv. I Fair Finance fondguide tipsar vi om hur man kan använda olika verktyg och märkningar för att göra ett mer hållbart fondval. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice