Karolinska Institutets forskning

Rapporter och projekt

Det finns inte mycket kunskap och statistik om hur de privatanställda tjänstemännen är sjuka. Vi vill därför ta reda på mer om exempelvis vilka diagnoser som är vanligast, hur länge sjukskrivningar pågår och om det är skillnad på kvinnors och mäns sjukfrånvaro.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK har Alecta därför finansierat och gett Karolinska Institutet (KI) i uppdrag att skaffa denna kunskap.

Här nedan hittar du rapporter både från Karolinska Institutet och från Alecta. I Alectas rapport redogör vi för utvecklingen av sjukfall över 90 dagar inom ITP under perioden 2009 till 2021.

Sjukfrånvaro under covid-19 pandemin

Ett projekt har också genomförts för att skaffa kunskap och mer detaljerad infor­mation om sjukskrivningar i olika psykiska diagnoser och hur sjukfrånvaron utvecklats under covid-19 pandemin. Forskningsprojektet följer dels upp de individer man studer­ade 2012 och 2018, dels hur deras sjukfrånvaro sett ut 2019, 2020 och 2021.

Projektet bedrivs av Kristin Farrants och Kristina Alexandersson, Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice