Värdesäkringsfonden

Värdesäkringsfonden inrättades 1976 efter överenskommelser i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Den regleras i Alectas bolagsordning som är godkänd av Finansinspektionen.


Varför finns Värdesäkringsfonden?

Värdesäkringsfondens syfte är att skapa ett extra skydd för den bärande tanken bakom förmånsbestämd ITP 2: att utgående pensioner ska värdesäkras för inflation, även om det inte garanteras i ITP-avtalet.

Vad är värdesäkringsfonden?

Värdesäkringsfonden instiftades 1976 genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv (som då hette SAF) och PTK (ett samarbete mellan 25 av de privatanställda tjänstemännens fackförbund). Syftet var att skapa ett extra skydd för den bärande tanken bakom förmånsbestämd ITP 2: att utgående pensioner ska värdesäkras för inflation, även om det inte är en garanterad förmån.

Alectas styrelse beslutar varje år om värdesäkring genom pensionstillägg, i mån av finansiellt utrymme. ITP-pensionerna har också totalt sett värdesäkrats fullt ut sedan ITP-planens början 1960. Parterna insåg dock 1976, då inflationen var hög, att det i vissa situationer kunde bli svårt att klara av värdesäkringen med överskott genererade i Alectas försäkringsrörelse. De avtalade därför att arbetsgivarna skulle betala en särskild värdesäkringsavgift, vid sidan om ITP-premierna. Eftersom det primära syftet med värdesäkringsmedlen är värdesäkring av ITP-pensioner förvaltas dessa i anslutning till Alectas försäkringsrörelse i en särskild fond.

Värdesäkringsfondens medel får också användas för andra pensionsfrämjande ändamål om de inte har behövts för värdesäkring inom fem år från inbetalningen.

Beslutanderätten över värdesäkringsfonden har alltsedan starten legat hos kollektivavtalsparterna. Efter förslag från Svenskt Näringsliv och PTK beslutade Alectas överstyrelse den 14 april 2016 att flytta beslutanderätten till överstyrelsen.

Vem bestämmer över pengarna i värdesäkringsfonden?

De särskilda värdesäkringsmedlen ligger i en särskild fond som förvaltas av Alecta inom ramen för Alectas balansräkning. När värdesäkringsfonden inrättades 1976 var det Svenskt Näringsliv och PTK som hade beslutanderätten över värdesäkringsfondens medel, men genom beslut av Alectas överstyrelse i april 2016 flyttades beslutanderätten till överstyrelsen.

Hur mycket pengar finns det i värdesäkringsfonden?

I värdesäkringsfonden fanns cirka 10,2 miljarder kronor per den 31 december 2020.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice