Vad är egentligen löneväxling?

Vid en löneväxling avstår den anställda en del av sin lön för att istället få en annan förmån av sin arbetsgivare, till exempel extra pensionsinbetalningar. Enkelt uttryckt är löneväxling ett individuellt extra sparande som möjlig­görs av arbetsgivaren och som kan vara förmånligt på grund av skatte­systemets utformning.

Det är alltid arbetsgivaren som avgör Löneväxling - ett privat sparande i arbetsgivarens regi.om det överhuvudtaget ska vara möjligt att löneväxla eller inte. Det är också arbetsgivaren som gör de extra inbetalningarna till pensionen. Därför räknas löneväxlingen som tjänste­pension, även om den kommit till genom att den anställde frivilligt valt att byta lön mot mera pensions­pengar.

Att löneväxling räknas som tjänstepension istället för privat sparande har betydelse på flera sätt. Bland annat för beskattningen, möjligheten att komma åt pengarna före pensioneringen och för möjligheterna att placera och flytta pengarna som man vill.

Tre skattefördelar gör löneväxling intressant

Det finns både för- och nackdelar med att löneväxla. Fördelarna består av tre skattefördelar.

Den första fördelen - arbetsgivaravgift/särskild löneskatt

Den första skattefördelen är besparingen som arbetsgivaren gör när utbetald lön växlas mot en tjänstepensionsinbetalning. På lönen ska arbetsgivaren betala 31,42 procent i arbetsgivaravgift medan det på inbetalningar till tjänstepension ska betalas särskild löneskatt på 24,26 procent.

Mellanskillnaden kan arbetsgivaren behålla som en besparing. Eller så kan arbetsgivaren välja att betala in lite extra till pensionen utan att det totalt sett blir dyrare än att betala ut lön. Den skatteneutrala extra inbetalningen är i så fall cirka 5,8 procent.

Om arbetsgivaren bjuder på hela mellanskillnaden kan den som avstår 100 kronor i lön kan alltså få 105 kronor och 80 öre inbetalt till pensionen.

Den andra fördelen - schablonskatt/avkastningsskatt

På tjänstepensionssparande tas det ut avkastningsskatt. Den skatte­satsen är lägre än den schablonskatt som årligen tas ut på sparande i ISK och kapitalförsäkring. Den här skillnaden är den andra skatte­fördelen som gynnar löneväxling.

Den tredje fördelen - skatt på lön/skatt på pension

Den tredje skatteeffekten handlar om att löneväxling ger en skatte­kredit, det vill säga att inkomsten beskattas först när man tar ut pensionen istället för här och nu.

Många som löneväxlar har en marginalskatt på över 50 procent idag eftersom inkomsten ligger över brytpunkten för statlig skatt. Om pensionsinkomsterna i framtiden hamnar under brytpunkten kan skatten bli klart lägre.

Två skäl som talar emot löneväxling

Skattefördelarna gör att löneväxling kan vara en riktigt bra affär. Men hur fördelaktigt det i slutänden verkligen blir beror på hur stora de samman­lagda inkomsterna ser ut när det väl är dags att ta ut pensionen, hur regelverket för att få ta ut sina tjänstepensionspengar är utformat i framtiden och på hur skatte­systemet ser ut då. Den som löne­växlar blir extra beroende av hur fram­tidens skatter och regelverk för tjänste­pensioner ser ut. Det är en osäkerhet man bör vara medveten om.

En annan nackdel med löneväxling är att man inte kan komma åt pengarna lika lätt som vid annat privat sparande. Enligt lag kan man som tidigast ta ut tjänste­pensionspengar vid 55 års ålder, och kortaste uttagstid är 5 år. I vissa tjänstepensionsavtal är den lägsta uttagsåldern nyligen höjd till mellan 60-63, och den kortaste uttagstiden höjd till 10 år. I händelse av en separation, en livskris eller kanske en längre tids sjukdom eller arbetslöshet kan inlåsningen bli en betydande nackdel.

Löneväxla inte till en lägre lön än 51 300 kronor

Du som har en lön under 8,07 inkomstbasbelopp (ca 51 300 kr/mån) efter löneväxlingen bör inte löneväxla. Om lönen är lägre än så kommer du nämligen att tjäna in mindre allmän pension än tidigare och då försvinner hela vitsen med löneväxling.

Du riskerar också att få lägre ersättningar från den allmänna försäkringen, till exempel lägre sjukpenning och föräldrapenning. För dig passar ett eget sparande i ISK eller kapitalförsäkring bättre.

Ett beslut som kräver kunskap

För att förmånen löneväxling verkligen ska bli förmånlig krävs det kunskap hos både arbetsgivaren och den anställda. Den här sidan vill vara ett verktyg för den som vill förstå löneväxlingens för- och nackdelar inför beslutet att hoppa på ett erbjudande om löneväxling eller kanske istället avstå.

Läs mer

Att tänka på för arbetsgivare som vill erbjuda löneväxling
6 tips för dig som blir erbjuden att löneväxla
Löneväxling en förmånlig förmån

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice