Samarbeten och initiativ

Alecta är medlem i flera samarbeten och branschinitiativ. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för Alecta att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete genom ökad kunskap i nya frågor, gemensam utveckling av metodik och verktyg och ibland samarbete med andra investerare för att driva utveckling i hållbarhetsfrågor exempelvis i de bolag vi investerat i.

Nasdaq Sustainable Bond Network

Initiativet ska främja transparens i gröna och hållbara obligationer och bidra till mer standardiserad effektrapportering, för att sänka tröskeln för utgivare och för investerare. Alecta deltar i initiativets Advisory Board tillsammans med andra intressenter.

Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA)

Alliansen är ett investerarsamarbete lett av finansinitiativet inom FN:s miljöprogram (UNEP FI) och PRI (se sidan 17). Inom ramen för initiativet har deltagarna deklarerat det långsiktiga målet om investeringsportföljer med nettonoll-avtryck 2050. Alecta är en av tolv medgrundare.

PRI – Principles for Responsible Investment

Alecta har undertecknat de så kallade Principles for Responsible Investment (PRI). PRI är ett globalt initiativ vars syfte är att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö. Genom undertecknandet av PRI förbinder sig Alecta att integrera sex principer gällande ansvarsfulla investeringar i verksamheten samt att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

CDP, tidigare Carbon Disclosure Project

Tillsammans med drygt 800 andra institutioner samarbetar Alecta inom CDP för en samordnad rapportering från knappt 6 000 företag av bland annat koldioxidutsläpp och vattenhantering.

Hållbart värdeskapande

Alecta är en av 16 svenska institutionella investerare, samt Nasdaq Stockholm, bakom samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande. Samarbetets syfte är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsföretag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

Institutionella Ägares Förening

Alecta är medlem i Institutionella Ägares Förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF), vilket är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Swesif

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice