Alectas yttrande om försäkringsdistributionslagen

2017-09-29 Alecta har, tillsammans med AMF, lämnat in ett remissyttrande angående förslaget till försäkringsdistributionslag (Ds 2017:17).

AMF och Alecta ställer sig bakom det remissyttrande som Svensk Försäkring lämnar, men ger några kompletterande synpunkter och förslag till lösning.

Vi anser att den svenska modellen för distribution av kollektivavtalade tjänstepensioner uppfyller syftet med direktivet och därför bör undantas från lagens tillämpningsområde.

Läs mer

Angående förslaget till försäkringsdistributionslag (Ds
2017:17)

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice