Om Alectas fullmakter

En arbetsgivare eller privatperson kan anlita ett ombud för att få hjälp med sin tjänstepension i Alecta. Ombudet behöver då ha en fullmakt. Här kan du läsa om vad som gäller för fullmakterna i Alecta och varför du kan få meddelandet "Fullmakt saknas" i vårt Internetkontor.

Fullmakt gäller endast Alectas registrerade kunder

Alecta använder Fullmaktskollen för all hantering av fullmakter och det är även Fullmaktskollens regler om giltighetstid som gäller hos oss.

För att en fullmakt ska gälla hos Alecta behöver personen/arbetsgivaren som fullmakten avser, finnas med i Alectas kundregister. Om personen/arbetsgivaren inte finns med där eller om fullmakten ännu inte blivit registrerad, kan du få meddelandet "Fullmakt saknas" när du använder våra tjänster i internetkontoret.

När du vill ansluta dig till Fullmaktskollen

Som ombud ansluter du dig till Fullmaktskollen och skapar fullmakter där. Tillhör du en förmedlarorganisation kontaktar du den för att få information om hur anslutningen går till. Får du inte information där, kontaktar du Fullmaktskollen:

  • Skicka ett mejl till: info@fullmaktskollen.se, eller
  • ring 0771-80 88 00.

Typ av fullmakt spelar ingen roll

För att kunna hämta information i Alectas internetkontor spelar det ingen roll om du har en skötselfullmakt eller en informationsfullmakt. Du får samma information oavsett typ av fullmakt.

Om du däremot har två fullmakter för ett kundföretag, där båda fullmakterna är begränsade för vilka personer fullmakterna gäller för, kan du inte använda alla tjänster i internetkontoret. I just de här fallen behöver du kontakta vår kundservice för hjälp.  

Så återkallas en fullmakt

Fullmakter som är skapade hos Fullmaktskollen återkallar du där. För det behövs bank-id.

Här ser du vad fullmakterna tillåter i ärenden kopplade till Alecta och tjänstepensionen ITP.

Fullmakter för ITP Företag Individ/privatperson
Informationsfullmakt och skötselfullmakt

Fullmakterna ger rätt att hämta information från Alecta. Ombud får tillåtelse att hämta uppgifter om före­tagets avtal och de anställdas försäkringar. Exempel på sådan infor­mation är förmåner, premier och anmälda löner.

Däremot ger informa­tions­­­fullmakten och skötsel­fullmakten inte rätt till att hämta uppgifter om olika val som de anställda gjort för sin ITP 1 och ITPK. Det går inte heller att göra ändringar i företagets namn med en skötselfullmakt.

Fullmakterna ger rätt att hämta infor­mation från Alecta. Ombudet får tillåtelse att hämta uppgifter om privat­personens lön, för­måner och gjorda val med aktuella värden. Däremot ger informa­tions­fullmakten inte rätt till uppgifter om de premier som arbets­givaren betalar för ITP 2.

Det går inte heller att göra ändringar i privat­personens namn med en skötsel­fullmakt.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice