Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar första kvartalet 2022

Årets första kvartal har dominerats av effekterna av Rysslands invasion av Ukraina som förutom svårt mänskligt lidande även har inneburit stora rörelser på världens finansmarknader med breda börsfall och råvarupriser som nått rekordpriser. De redan höga inflationstalen vid årets början har därför spätts på ytterligare och inneburit att centralbankerna nu definitivt bytt fot och signalerat om betydande åtstramningar av penningpolitiken vilket fått räntor att stiga kraftigt.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna har inneburit att värdet på Alectas placeringar har minskat under perioden med 53 miljarder kronor och vid kvartalets slut uppgick värdet av dessa till 1 178 miljarder kronor. 

Avkastningen för aktieinnehavet uppgick under perioden till -10,2 procent, räntebärande innehav till -2,7 procent och de alternativa investeringarna avkastade 3,5 procent. Sammantaget uppgick avkastningen på de totala tillgångarna till -4,7 procent. Värdeförändringen av placeringstillgångarna tillsammans med stigande räntor som minskar värdet på de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) har sammantaget inneburit att den finansiella ställningen försämrats något under kvartalet men bedöms alltjämt som mycket god.


Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade -4,4 procent under det första kvartalet. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 178 procent och solvensgraden 204 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder, bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade -6,2 procent under det första kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice