Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar och totalavkastningstabeller

Årets andra kvartal har såsom det föregående kvartalet fortsatt att domineras av oro på de finansiella marknaderna, grundad i de skenande inflationstalen som är de högsta sedan tidigt 80-tal och mer bestående än vad som tidigare antagits. I USA uppgick inflationen i juni till nära 9 procent och i Europa till strax över 8 procent.

Med fast målsättning om att stävja inflationen har centralbankerna börjat strama åt penningpolitiken med styrräntehöjningar, nedtrappade obligationsköpsprogram och kommunikation om fortsatta styrräntehöjningar. Amerikanska centralbanken har levererat två räntehöjningar under kvartalet till 1,75 procent och marknaden prissätter ytterligare höjningar av styrräntan som förväntas ligga på 3,5% i mitten av nästa år. Även Riksbanken som höjt räntan med 50 punkter under kvartalet till 0,75 procent förväntas höja styrräntan ytterligare och den förväntas plana ut på 2 procent i början av nästa år. Även ECB som hittills hållit styrräntan oförändrad förväntas i juli, för första gången sedan 2011, höja räntan.

Både korta och långa räntor har därför stigit kraftigt under kvartalet vilket tillsammans med inkommande statistik om ekonomisk avmattning och även stigande oro för recession fått riskaptiten på världens aktiemarknader att svalna betydligt. Under hög volatilitet har börser runt om i världen fallit. Stockholmsbörsen (MSCI Sweden) som utvecklades särskilt väl under förra året har under första halvåret i år haft en större nedgång än övriga börser i världen och avslutade halvåret med en nedgång på 24 procent. Aktiemarknaderna i USA (MSCI USA ESG) avkastade -21 procent och den europeiska (MSCI Europe ESG) klarade sig något bättre med avkastning om -13,5 procent.

Avkastningen för Alectas aktieinnehav för det andra kvartalet uppgick till -11,9 procent, räntebärande innehav till -3,0 procent och de alternativa investeringarna bidrog positivt och avkastade 4,8 procent. Sammantaget uppgick avkastningen för de totala placeringarna till -5,0 procent. Värdeförändringen av placeringstillgångarna tillsammans med stigande räntor som minskar värdet på de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) har sammantaget inneburit att den finansiella ställningen förbättrats under kvartalet och bedöms som mycket god.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade -4,5 procent under det andra kvartalet. Sedan årsskiftet uppgår avkastningen till -8,7 procent. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 185 procent och solvensgraden 211 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder, bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade -7,0 procent under det andra kvartalet och sedan årsskiftet uppgår avkastningen till -12,7 procent. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice