Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar andra kvartalet 2021

Marknadsutvecklingen under årets andra kvartal har likt utvecklingen under det första präglats av framstegen i den pågående utrullningen av vacciner och dess positiva ekonomiska effekter. Återöppningen av ekonomier samt oron för en bestående hög inflation, som kan tvinga centralbanker till ett tidigare slut på sina kvantitativa stödåtgärder, har pådrivit omallokeringar av kapital mellan sektorer samt tillgångsslag. Globala ekonomiska aktiviteter såsom handel och konsumtion ökar och riskaptiten är fortsatt hög.

Virusnyheter tar fortsatt stort mediautrymme och framstegen i vaccinproduktionen samt vaccinationsprogrammen har lett till att allt fler ekonomier öppnas upp och en stegvis återgång till livet före pandemin påbörjats. Samtidigt har nya mutationer av viruset medfört viss oro för nya restriktioner.

Inkommande makrostatistik visar att tillväxten i den globala ekonomin är fortsatt stark men ojämn. Länder som ligger i framkant av vaccinutrullningen, såsom USA, har fått se tillväxten i tjänstesektorn ta rejäl fart medan exempelvis Europa som fått en trögare start med vaccineringen ligger något efter. Industrisektorn är fortsatt stark inom de flesta regioner. Amerikansk arbetsmarknadsstatistik har under kvartalet fortsatt uppvisat förbättringar och en återhämtning av sysselsättningen mot nivåer före pandemin fortskrider. Bolagsrapporterna har under kvartalet varit positiva med vinster som slagit marknadsförväntningarna medan omsättningarna har legat ungefär i linje med förväntningarna. Bolagen rapporterar om pristryck i insatsvaror och hittills har dessa prishöjningar kunnat föras vidare på bolagens kunder.

Inflationsförväntningarna i USA har ökat kraftigt och under kvartalet redovisades inflationsdata på rekordnivåer som inte setts sedan finanskrisen 2008 och som var klart över redan högt ställda förväntningar. Samtidigt har Federal Reserve tonat ner inflationsriskerna och håller sina stödåtgärder intakta. Marknadens inflationsrädsla har stillats av uttalanden från Fed om att nuvarande inflationstakt är temporär och övergående vilket bidragit till att amerikanska 10-åringen backat från årshögsta som noterades i slutet av mars. Samtidigt höjs fler röster bland Feds ledamöter som vill öppna upp för en nedtrappning av stödköpen och vid Feds räntebeslut i juni justerades medianprognosen för räntebanan upp med 50 baspunkter genom två räntehöjningar i slutet av 2023. ECB och Riksbanken håller alltjämt styrränta, stödköp och räntebana oförändrade.

Den svenska kronan, som haft det motigt under året, stärktes under kvartalet med 1,9 procent mot den amerikanska dollarn och 1,0 procent mot euron.

Alectas placeringar har framförallt gynnats av den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna och de totala tillgångarna ökade med 3,7 procent under kvartalet.

Avkastningen för den förmånsbestämda portföljen uppgick till 3,5 procent och Alecta Optimal Pension avkastade 5,1 procent.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 3,5 procent under andra kvartalet. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 165 procent och solvensgraden 187 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 5,1 procent under det andra kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice