Historisk avkastning

I Alecta Optimal Pension finns fyra olika placeringsinriktningar som innehåller olika andelar av aktier. Här ser du den fördelade avkastningen (avkastningsräntan) för de olika portföljerna från starten och fram tills i dag.

Alecta Optimal Pension placeringsinriktning 60 procent aktier

Fördelad
avkastning
per månad
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Januari 1,1 % 0,2 % -3,3 % 4,2 % -1,0 % 2,5 % 4,9 % -0,5 % -0,3 % -4,9 % -6,7 %  
Februari -1,0 %  2,2 % 0,3 % 5,1 % 3,3 % 1,6 % 4,0 % 0,1 % -1,4 % -0,2 % 0,1 %  
Mars   1,1 % 0,7 % 1,4 % 0,8 % 0,7 % -0,2 % 0,6 % 5,7 % 0,5 % -1,3 %  
April   2,5 % 0,1 % -0,3 % 1,7 % 1,5 % 0,9 % 2,5 % 1,0 % 9,1 % 2,6 %  
Maj   1,2 % 1,8 % 1,2 % 2,6 % 2,5 % -3,8 % 0,0 % -3,5 % 1,8 % 1,1 %  
Juni   -1,2 % -1,3 % -3,8 % -0,2 % -3,2 % 1,5 % -1,2 % 0,4 % 0,8 % -6,7 %  
Juli   -1,9 % 3,3 % 3,5 % -0,1 % 4,0 % 2,9 % -3,1 % 2,5 % 5,7 % 0,3 %  
Augusti   % 0,1  1,0 % -4,1 % 1,5 % -0,5 % -0,1 % -6,5 % -0,3 % 2,5 % 1,4 %  
September    3,7 % -0,1 % -2,7 % 0,7 % 2,6 % 1,9 % -3,7 % 3,1 % 0,8 % -4,8 % -0,4 %
Oktober   1,7 %  0,4 % 4,6 % 1,3 % 2,3 % 0,3 % 4,6 % 1,1 % 1,4 % -7,1 % 0,0 %
November   -0,5%  0,9 % 1,6 % 2,3 % 1,4 % 2,2 % -0,7 % 0,6 % 1,7 % 0,2 % -1,2 %
December   -0,3%  2,0 % -2,4 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 3,4 % 2,1 % 3,6 % -0,4 %
Ackumulerad
fördelad
avkastning
0,1 % 9,0 % 5,8 % 7,8 % 14,9 % 17,4 % 16,8 % -6,9 % 12,5 % 22,9 % -16,6 % -2,1 %

Alecta Optimal Pension placeringsinriktning 50 procent aktier

Fördelad avkastning
per månad
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Januari 0,8 % 0,1 % - 2,5 % 3,8 % - 0,6%  
Februari - 0,7 %  2,0 % 0,3 % 4,2 % 2,8%  
Mars   0,9 % 0,6 % 1,4 % 0,8%  
April   2,1 % -0,1 % -0,3 % 1,0%  
Maj   1,1% 1,6% 0,9% 2,3%  
Juni   -1,1 % -0,8 % -3,4 % 0,0%  
Juli   -1,6 % 2,8 % 3,1 % 0,1% 3,4 %
Augusti    0,2 % 0,9 % -3,4 % 1,5% -0,5 %
September   3,0 % -0,1 % -2,2 % 0,6% 2,3 %
Oktober   1,5 %  0,3 % 3,9 % 1,3% 2,1 %
November   -0,3%  0,6 % 1,3 % 2,0% 1,2 %
December   -0,2%  1,7 % -2,1 % 1,0% 0,7 %
Ackumulerad fördelad
avkastning
0,1 % 7,7 % 5,5 % 7,0 % 14,1 % 9,5 %

Alecta Optimal Pension placeringsinriktning 40 procent aktier

Fördelad avkastning per månad 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Januari 0,6 % -0,1 % -1,7 % 3,4 % -0,2 % 1,4 % 3,5 % -0,4 % 0, 1% -4,0 % -3,8 %  
Februari -0,6 %  1,7 % 0,4 % 3,4 % 2,3 % 1,3 % 2,7 % 0,2 % -0,7 % 0,2 % 0,1 %  
Mars   0,7 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % 0,7 % -0,1 % 0,5 % 4,0 % 0,3 % -0,8 %  
April   1,8 % -0,2 % -0,3 % 1,4 % 1,5 % 0,8 % 1,9 % 0,9 % 6,0 % 1,6 %  
Maj   1,0 % 1,4 % 0,6 % 2,1 % 1,5 % -1,8 % 0,5 % -1,8 % 0,7 % 0,4 %  
Juni   -0,9 % -0,3 % -2,9 % 0,1 % -2,4 % 0,8 % -0,7 % 0,3 % 1,0 % -4,7 %  
Juli   -1,3 % 2,4 % 2,7 % 0,2 % 2,8 % 2,5 % -1,7 % 1,7 % 4,5 % 0,7 %  
Augusti   0,3 %  0,7 % -2,7 % 1,4 % -0,5 % 0,1 % -3,9 % 0,6 % 2,1 % 1,4 %  
September   2,4 %  0,0 % -1,7 % 0,5 % 1,9 % 1,5 % -2,0 % 1,8 % 0,8 % -3,1 % -0,3 %
Oktober   1,3 %  0,2 % 3,2 % 1,2 % 1,8 % 0,3 % 3,0 % 0,5 % 1,2 % -4,5 % 0,2 %
November   -0,2 %  0,3 % 1,1 % 1,8 % 1,1 % 1,8 % -0,3 % 0,3 % 1,5 % 1,6 % -0,5 %
December    -0,2 % 1,4 % -1,7 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % 2,0 % 1,3 % 3,0 % -0,3 %
Ackumulerad fördelad avkastning 0,0 % 6,6 % 5,1 % 6,1 % 13,3 % 12,2 % 13,8 % -1,9 % 10,1 % 16,2 % -8,0 % -1,0 %

Alecta Optimal Pension placeringsinriktning 10 procent aktier

Fördelad avkastning per månad 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Januari -0,1 % -0,5% 0,6% 2,1% 1,0% -0,2% 1,4% -0,1% 0,8% -2,7% 0,7%  
Februari 0,1 %  1,0% 0,5% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,3% 0,4% 0,8% 0,1%  
Mars   0,1% 0,3% 1,2% 0,5% 0,7% 0,0% 0,3% 1,5% -0,1% -0,2%  
April   0,8% -0,6% -0,3% 1,0% 1,4% 0,6% 0,8% 0,8% 1,3% 0,1%  
Maj   0,7% 0,8% -0,4% 1,2% -0,1% 1,1% 1,1% 0,7% -1,0% -0,6%  
Juni   -0,4% 1,2% -1,4% 0,6% -1,3% 0,4% 0,1% 0,3% 1,3% -1,5%  
Juli   -0,3% 1,0% 1,6% 0,7% 1,1% 1,8% 0,4% 0,4% 2,6% 1,3%  
Augusti    0,4% 0,3% -0,6% 1,3% -0,5% 0,4% 0,0% 2,1% 1,4% 1,4%  
September    0,4% 0,0% -0,3% 0,3% 0,9% 0,9% 0,5% -0,1% 0,7% -0,8% 0,0%
Oktober   0,7%  -0,3% 1,2% 1,0% 1,1% 0,3% 0,5% -0,5% 0,8% -0,6% 0,5%
November   0,1%  -0,6% 0,3% 1,0% 0,7% 1,1% 0,2% -0,2% 1,1% 3,7% 0,6%
December   -0,1%  0,6% -0,7% 0,8% -0,1% 0,6% 1,3% -0,1% 0,0% 2,0% -0,2%
Ackumulerad fördelad avkastning 0,0 % 3,0% 3,9% 3,4% 10,9% 4,7% 9,1% 5,4% 6,3% 6,4% 5,6% 0,9%

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!