Miljö- och leverantörsarbete

Genom våra investeringar och vårt fastighetsbolag har Alecta möjlighet att påverka miljö och styra mot mer hållbara alternativ inom ramen för vårt uppdrag. Som företag har Alecta och alla våra medarbetare möjlighet att göra miljösmarta och ansvarsfulla val i vår egen verksamhet.

Vi ser vårt miljö- och leverantörsarbete som en del i vårt grundläggande ansvar och något som våra intressenter förväntar sig av ett samhälls­medvetet företag som Alecta.

Miljöarbete i vardagen

Vårt direkta miljöavtryck kommer framför allt från uppvärmning av kontor, elförbrukning, pappersförbrukning och återvinning. Och även om vi använder digitala lösningar för distansmöten är det ibland nödvändigt med fysiska möten eller besök, så en del resor förekommer också.

Liksom för många andra tjänsteföretag är vår direkta miljöpåverkan totalt sett begränsad. Men eftersom vi står inför en utmaning vad gäller klimatet och naturresurser handlar det lika mycket om att påverka beteenden, vilket gör att även handlingar med liten miljöpåverkan kan få stor betydelse sett till helheten. Därför försöker vi uppmuntra smarta miljöval i vardagen, genom att erbjuda lösningar som uppmuntrar till återvinning och att välja företagets cyklar till externa möten. Sedan en tid erbjuds också alla anställda möjligheten att leasa en förmånscykel.

Ansvarsfulla inköp

En av Alectas största kostnadsposter är inköp av varor och tjänster. Leveran­törerna består främst av valcentraler och tjänsteleverantörer inom IT och kapitalförvaltning. Alectas fastighetsbolag har också många olika typer av inköp.

Alectas inköpspolicy syftar till att uppnå hög kostnadseffektivitet och säkerställa god affärsetik. Vid val av leverantör betonar vi vikten av kollektivavtal och tar hänsyn till leverantörens hållbarhetsarbete och åtgärder för att motverka mutbrott. I moderbolaget och fastighetsbolaget utvärderar vi våra svenska leverantörer varje år och kontrollerar bland annat mot Skatteverkets register. Inom det här området kommer vi att fortsätta utveckla våra rutiner och uppföljning.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice