Prognosräntor i Alecta Optimal Pension

Prognosränta används vid beräkning av förväntad pension i prognoser liksom vid den årliga omräkningen av pensioner under utbetalning.

I det senare fallet handlar det om hur Alecta portionerar ut pensions­kapitalet över utbetalningstiden. Alectas kunder möter prognoser i inloggad miljö på Mina sidor, i brev i samband med att de går i pension och för den som påbörjat pensions­uttag i årsbrev om det kommande årets månadsutbetalning.

I Alecta Optimal Pension är respektive försäkrings värde vid varje tidpunkt det faktiskt upparbetade pensionskapitalet, d v s summan av samtliga inbetalda premier, avkastning och de arvsvinster som månadsvis fördelats på försäkringen. Avdrag görs för driftskostnader och skatt, och naturligtvis för pensions­utbetal­ningar när utbetalning startat.

Det är i omräkningen av pensionskapitalet till framtida månads­utbetal­ningar som prognosantaganden tillämpas. Om realavkastningen, död­lig­heten, drifts­kostnad­erna och avkastnings­skatten år för år överensstämmer exakt med våra antagan­den, så kommer pensions­beloppen årligen att växa i takt med inflationen. Så är dock sällan fallet.

Vi vet att avkast­ningen kan bli både högre och lägre än prognosräntan, det antagande som avser förväntad avkastning. Men vi behöver ett antagande att utgå ifrån. Progno­sräntan ska vara vår bästa uppskattning av vad vi tror på lång sikt. För att dagsformen på finansmarknaderna inte ska få alltför stor påverkan på pensionsprognoser och pensionsutbetalningar tillåts dessutom prognosräntan röra sig inom ett fastställt intervall. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice