Prognosräntor i Alecta Optimal Pension

Prognosränta används vid beräkning av förväntad pension i prognoser liksom vid den årliga omräkningen av pensioner under utbetalning.

I det senare fallet handlar det om hur Alecta portionerar ut pensionskapitalet över utbetalningstiden. Alectas kunder möter prognoser i inloggad miljö på Mina Sidor, i brev i samband med att de går i pension och för den som påbörjat pensionsuttag i årsbrev om det kommande årets månadsutbetalning.

I Alecta Optimal Pension är respektive försäkrings värde vid varje tidpunkt det faktiskt upparbetade pensionskapitalet, d v s summan av samtliga inbetalda premier, avkastning och de arvsvinster som månadsvis fördelats på försäkringen. Avdrag görs för driftskostnader och skatt, och naturligtvis för pensionsutbetalningar när utbetalning startat.

Det är i omräkningen av pensionskapitalet till framtida månadsutbetalningar som prognosantaganden tillämpas. Om realavkastningen, dödligheten, driftskostnaderna och avkastningsskatten år för år överensstämmer exakt med våra antaganden, så kommer pensionsbeloppen årligen att växa i takt med inflationen. Så är dock sällan fallet.

Prognosräntan, det antagande som avser förväntad framtida avkastning, är av samma karaktär som våra dödlighetsantaganden. Vi vet att avkastningen kan bli både högre och lägre på samma sätt som vi vet att våra kunder lever kortare eller längre än vårt antagande. Men vi behöver ett antagande att utgå ifrån. Prognosräntan ska vara vår bästa uppskattning av vad vi tror på lång sikt, och den bör inte fladdra med dagsformen på finansmarknaderna. Samtidigt bör prognosräntan sättas med viss reservation för den osäkerhet som alltid finns, och hellre vara för låg än för hög.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice