Antikorruption och affärsetik

Alecta omfattas av Finansinspektionens krav om etiska riktlinjer och har både interna instruktioner och uppföljning på plats.

De omfattar bland annat etik, intressekonflikter, klago­måls­hantering, mutor och gåvor. Vid val av leverantörer i inköpsprocessen tar vi särskild hänsyn till leverantörens hållbarhets­arbete och åtgärder för att motverka mutbrott.

Det finns en visselblåsnings­mekanism på plats, där medarbetare anonymt kan anmäla fall av oegentligheter som rör etik. Samtliga medarbetare utbildas för att veta hur de ska nyttja möjligheten vid behov.

Läs mer 

Alectas årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!