Antikorruption och affärsetik

Alecta omfattas av Finansinspektionens krav om etiska riktlinjer och har både interna instruktioner och uppföljning på plats.

De omfattar bland annat etik, intressekonflikter, klago­måls­hantering, mutor och gåvor. Vid val av leverantörer i inköpsprocessen tar vi särskild hänsyn till leverantörens hållbarhets­arbete och åtgärder för att motverka mutbrott.

Det finns en visselblåsnings­mekanism på plats, där medarbetare anonymt kan anmäla fall av oegentligheter som rör etik. Samtliga medarbetare utbildas för att veta hur de ska nyttja möjligheten vid behov.

”I Alectas övergripande hållbarhetspolicy tar vi ställning för att agera med hög etik och mot alla former av korruption."

I Alectas övergripande hållbarhetspolicy tar vi ställning för att agera med hög etik och mot alla former av korruption – vi ser det som en självklar del av vårt ansvar att ha ett systematiskt förebyggande arbete och att främja en företagskultur med hög medvetenhet om korruptionsrisker.
   Alecta följer Näringslivskoden (Kod mot korruption i Näringslivet) från Institutet mot mutor, IMM, och utifrån regelbundna riskanalyser ser vi över våra interna riktlinjer och rutiner kopplade till exempelvis intressekonflikter, representation, uppdragsavtal och inköp och upphandling. Alecta har en visselblåsarfunktion dit medarbetare anonymt kan uppmärksamma avvikelser. Det här arbetet är viktigt för Alectas förtroende.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice